– Vi välkomnar färre och större regioner!

Regeringens förslag om att en ny regionreform från och med 2019 ska minska antalet landsting är välkommet. Tiden är mogen att lämna 1600-talsindelningen – befolkningsstruktur, levnadsmönster och samhällsekonomi skiljer sig vitt från vad som gällde då. Läs mer