Kriget 1916 – besök i helvetet

Peter Englund – 1916. Stridens skönhet och sorg
Bokomslag

Hur upplevde du kriget? Den frågan kan man naturligtvis inte ställa till dem som levde under det första världskriget (1914–1916). Historikern Peter Englund har dock tagit sig an den uppgiften. Alldeles före julhelgen 2015 låg hans bok på bokhandelsdiskarna. Läs mer

Viktig diskussion om vårt väsen

Yuval Noah Harari – Sapiens. En kort historik över mänskligheten
Bokomslag

Årets mest spännande resa går mellan första och sista sidan i den israeliske historikern Yuval Noah Hararis berättelse om oss själva, jordens mest framgångsrika djurart, Sapiens. En kort historik över mänskligheten. Läs mer

Vacklar mellan fiktion och fakta

Åsa Nilsonne – H
bokomslag

Ser man bara till det litterära värdet måste man konstatera att Åsa Nilsonnes didaktiska roman H har fått oproportionerligt stor uppmärksamhet. Till dels har det väl att göra med att förväntningarna på en ny Nilsonne är högt ställda sedan hon skrivit en rad elegant och lättsamt berättade mer litterärt berörande romaner. Läs mer