Videokrönika: Majsa Allelin

Majsa Allelin är aktiv i förortsrörelsen Pantrarna i Göteborg. Om olika former av våld. http://youtu.be/p3oF3tflz_8 Läs mer

Hur kan kulturen demokratiseras?

För att demokratisera konst- och kultursektorn krävs att det finns en jämn representation, både av kulturlivets utförare och dess brukare. Utan en mångfald av de som utför och representerar kulturscenen kommer intresset och förtroendet för denna sektor inte att finnas bland alla grupper. Läs mer