Vidgat deltagande en nyckelfråga

Foto på Rasoul Nejadmehr

Foto på Rasoul NejadmehrVidgat deltagande har på senare år hamnat i fokus för den kulturpolitiska diskussionen. Meningarna går dock isär vad det betyder för innehåll och omfattning. Läs mer

Hur kan kulturen demokratiseras?

För att demokratisera konst- och kultursektorn krävs att det finns en jämn representation, både av kulturlivets utförare och dess brukare. Utan en mångfald av de som utför och representerar kulturscenen kommer intresset och förtroendet för denna sektor inte att finnas bland alla grupper. Läs mer

Censur dold i administrativ språkdräkt

Först klassade som skoltrötta och likgiltiga. Etiketterna varierar men stämpeln sätter sig på djupet. Nu medverkar flera av eleverna i ett läromedel för lärare, i boken ”Att inspirera skoltrötta”. Läs mer

Klass och kulturvanor undersökta

Digitaliseringen bidrar till att skapa nya uttryck för kultur och påverkar samtidigt den gamla finkulturen. Men vissa delar av finkulturen är mindre benägna att möta dessa utmaningar än andra. Hur ser framtiden ut för finkulturen? Läs mer

Konserthuset – finkulturens sista bastion?

Den typiske besökaren på konserthuset är närmast senior. Kommer den klassiska musiken långsamt att tyna bort, eller kan musiken nå fram till yngre lyssnare? Läs mer

Befria oss från kulturpolitiken!

På förekommen anledning skissade jag för en tid sedan hur en sanningsenlig beskrivning av sånggruppen Röda Bönor kunde sett ut i en tänkt bidragsansökan – som utan dylikt understöd åstadkom en av sjuttiotalets riktigt stora progg-succéer: Läs mer