Enkelhetens skönhet

Göteborgsoperan – Orfeus och Eurydike

Vill Eurydike alls tillbaka till livet, är en fråga som väcks i David Radoks tolkning av den så kallade Parmaversionen av Glucks opera Orfeus och Eurydike. Göteborgsoperan jubilerar med denna solitär, där den orkestrala och vokala skönheten i den linjära dramaturgin triumferar i sina nyenkla former, som ger operan ett mer modernt sound än mycken också senare operakonst. Scenografin är en annan upplevelse. Läs mer