Engelska ett hot mot svenska skolan

vinjettbild

vinjettbildI takt med globaliseringen har det vuxit fram en föreställning i Sverige om att undervisning enbart kan ske på engelska. Men internationell är man på flera språk, och framför allt bör man ha en stark bas i sitt modersmål. Läs mer

Är du såld på engelska?

Är svenska språket utsatt för en belägring av en utifrån kommande fiende, engelskan, som dessutom stöds av ett gäng femtekolonnare som härjar inne på det svenska språkområdet och underminerar försvaret? Läs mer