Kriget 1916 – besök i helvetet

Peter Englund – 1916. Stridens skönhet och sorg

Hur upplevde du kriget? Den frågan kan man naturligtvis inte ställa till dem som levde under det första världskriget (1914–1916). Historikern Peter Englund har dock tagit sig an den uppgiften. Alldeles före julhelgen 2015 låg hans bok på bokhandelsdiskarna. Läs mer

Med näsan i krigets mylla

Peter Englund – Stridens skönhet och sorg. 1914

Sommaren 1914 var i Europa ovanligt varm. Solen strålade över ett stigande välstånd och en utbredd tillförsikt inför framtiden, inte bara bättre ekonomiska förhållanden utan också demokratiska  reformer som utvidgad rösträtt fanns i utsikt. Läs mer