Forskning pågår

Betygen är mer till för systemet än för eleven Av Majsa Allelin [220826] Den svenska skolan är ett världsunikt, extremt experiment. De reformer som skulle ge mångfald har i stället lett till att stora skolkoncerner allt hårdare segregerar elever i jakten på vinst och marknadsandelar. Förlorarna blir barnen, och i förlängningen demokratin. Rap & Den urbana fattigdomen som sym Läs mer