I det amerikanska nervsystemet

Steve McQueen – 12 years a slave

FilmbildMan skall ha levt i USA under längre tid för att till fullo förstå, på vilket sätt slaveriets historia är en del av hela nationens nervsystem, omöjlig att förbise, för någon. Läs mer