En verklig journalistpionjär

Nellie Bly – Tio dagar på dårhus
bokomslag

Reportaget Tio dagar på dårhus är ett stycke journalistikhistoria och en pionjärinsats inom den undersökande journalistiken. När den blott tjugotreåriga Nellie Bly gick undercover som psykpatient år 1887 banade hon vägen för den reportageverksamhet som fått sitt namn efter Günter Wallraff, alltså wallraffandet. Läs mer