Nakna kritvita känslor

Opera: Dido & Aeneas

Bild från föreställningenNär Göteborgs Baroque tillsammans med Utomjordiska presenterar Purcells verk Dido & Aeneas från 1689 lämnar de sin hemort Tyska Kyrkan till förmån för den Röda Stens reminiscenspräglade Konsthall. Läs mer