Mer om välfärden

böcker.vinjett

Debattens vågor går höga om privatiseringen av driften och höga vinster vad gäller vård, omsorg och skolor. Läs mer