Svenskar som valt att gå i strid

spldat

spldatAtt Försvarsmakten sedan juni 2010 är organiserad på frivillig grund torde inte ha undgått någon. Så inte heller det faktum att de soldater som anställs numera är förpliktigade att tjänstgöra utomlands. Läs mer