Wilhelm Agrell – Stockholm som spioncentral

Redan år 2006 gav Wilhelm Agrell ut boken Stockholm som spioncentral i en serie skrifter om Stockholm. Boken handlade om den intensiva spion- och agentverksamhet som både Sverige och de krigförande makterna under andra världskriget bedrev i Stockholm, en åtminstone till namnet neutral spelplan där underrättelsetjänster av både militärt och polisiärt slag intrigerade och bekämpade varan Läs mer

När fienden blir inhemsk

Wilhelm Agrell – Vem kan man lita på?
Bokomslag

Ända sedan stater, myndigheter och enskilda personer började kommunicera med hjälp av telefoni och telegraf har de övervakats och avlyssnats av mer eller mindre hemliga polisiära och militära organ. Läs mer

Agrell gör skönlitterär debut

Wilhelm Agrell – Mannen från Suez. En underrättelseroman
Bokomslag

I Mannen från Suez väver fredsforskaren Wilhelm Agrell samman kunskaper från sin dagliga verksamhet som professor i underrättelseanalys med en agentintrig av klassiskt snitt. Läs mer

Sveriges dolda krig

Bokomslag

Foto på Wilhelm AgrellNyligen aktualiserades frågan om huruvida de afghanska tolkar som tjänstgjort vid den svenska styrkan i Afghanistan bör få asyl i Sverige. Regeringen ställde sig avvisande medan överbefälhavaren Sverker Göransson argumenterade för att tolkarna borde få asyl. Läs mer