TEMA: KONST OCH VETENSKAP
 
 

För åtta år sedan var jag i Linköping på en intressant tillställning, som handlade om vad som förenar vetenskap, konst och entreprenöranda. I centrum stod konstnären Christo - han som packar in broar och riksdagshus - som fick personifiera kreativitet och entreprenörskap. Forskare är också intresserade av att veta mer om kreativa processer i sin forskning. Mitt intresse för kreativitet handlade om dess avgörande betydelse för vad som kallas kunskapssamhället, främst relationen mellan konst och vetenskap. Men jag lämnade Linköping lika frågande som jag åkte dit.
Under senare tid har det börjat hända saker i gränsområdet mellan konst och vetenskap. Kan konst bidra till en utveckling av vetenskap? Eller tvärtom? När vi har samlat in texter från både forskare och konstnärer blir bilden splittrad. Men spännande!


CHRISTER WIGERFELT, RED

 

Extra

DARIUSH MOAVEN-DOUST
TEKNIKEN BESTÄMMER KONSTENS RAMAR
När man diskuterar relationen mellan konst och vetenskap, bör man hålla i minnet att vetenskap och teknologi inte är samma sak. Konsten fastnar oftast i teknikens famn.

Extra CHRISTER WIGERFELT
HUR FÖRÄNDRAS SAMHÄLLET AV DIGITAL KONST?
Digital kultur påverkar samhället på ett djupare plan än ungdomars sätt att kommunicera med sms på mobiltelefon. Hur påverkas då samhället av digital konst? Intervju med Bryndis Snaebjörnsdottir.
Extra MATS NORDAHL
KONST & VETENSKAP HAR NÄRMAT SIG VARANDRA
Konsten och vetenskapen har på många sätt närmat sig varandra under de senaste årtiondena. Det finns även exempel på hur konsten har påverkat vetenskapen.
Extra

MONICA SAND
KONSTNÄRER & FORSKARE BEHÖVER MÖTESPLATS
Hur ska man få konstnärer att vilja arbeta med aspekter av naturvetenskap, matematik och teknik? Och hur ska forskare få ut något av att jobba med konst? Varför inte skapa en mötesplats!

Extra

HANS HEDBERG
PLACERA KONSTEN I ETT INGENMANSLAND
Konstens roll är att vara ifrågasättande och fungera som en ursoppa för nya tankesätt. Det kan leda till konflikter när konst blir vetenskap som ska inordnas i det akademiska livet.

Extra

CARL HENRIK SVENSTEDT
VI GÅR FRÅN ORD TILL HANDLING
Malmö högskola har i flera år skapat många olika projekt där vetenskapen har påverkat konsten. vår paroll är: inga laborativa övningar - ut på scenen!

Extra

 

Ur gamla nummer
 

Nr 3/1997
UFON, ROBOTAR OCH JÄTTEMYROR
KONSTEN ATT SE KLART
Nr 6/1997
LEKANDE, SKAPANDE OCH KAOS
Nr 7/1997
GÖTEBORG HAR ETT BRA LJUD
EN VACKER STAD SKJUTER UNDAN KULTURLIVET
Nr 1/1998
PÅ JAKT EFTER NYA FORMER
Nr 3/1999
ODÖDLIG KONST?
Nr 2/2000
TEMA - EN DESIGNAD VÄRLD
Nr 3/2000
INTE BARA FRANKENSTEIN
VAR FINNS POPULÄRVETENSKAPEN

Nr 7/2000
TEMA - MUSIK I DEN DIGITALA REVOLUTIONEN


SALAMANDER
Kvalificerat skvaller
uppsnappat i farten

Recension

SAMUEL EDQUIST
VART GÅR VI NU?
Forskare och aktivister diskuterar i den här antologin vilka vägar som finns att gå i kampen mot globaliseringens negativa effekter. En lärorik och intressant bok.
Globalisering hur då? Nya vägar för den globala rättviserörelsen - Kristoffer Talltorp & Olav Unsgaard, red

Recension

SIRI REUTERSTRAND
RUNDA BRILLOR, LÅNGT HÅR
En självbiografisk roman om det sena sextiotalet och det tidiga sjuttoitalet. Komplett med gröna vågen, progg och allt. Märkligt nog verkar Mosskin ha haft det rätt tråkigt. Trots att han påstår motsatsen.
Peter Mosskin - Är du lönsam lilla vän?

Recension

KERSTIN BERMINGE
RÄDDHÅGSEN DEBATT OM HUMANIORA
I dagens postmodernistiska samhälle kommer studenterna till humaniora i strida strömmar. Men de etablerade uttolkarna mumlar om humaniorans begränsningar.
Humniora utan humanism, humanism utan humaniora
Lars Sewilius Berg, Lena Ulrika Rudeke (red.)

Omläsningen

LEIF WILEHAG
MODERN KLASSIKER I NYUTGÅVA
Efter 40 år kommer den nu i pocket, den omdebatterade romanen 491. Mest minns vi kanske filmatiseringen som gjordes av Vilgot Sjöman. Men den tål att läsas igen. Inte minst för tidsskildringen.
Lars Görling - 491

Recension

STEFAN COSTER
BAKGRUND TILL MELLANÖSTERN-KONFLIKTEN
En personligt hållen faktarik betraktelse över den evigt pågående mellanöstern-konflikten. Många argument för palestinavänner och en tankeställare för andra.
Andreas Malm - Bulldozers mot ett folk

Recension

LENA ULRIKA RUDEKE
"LIVET MÅSTE VARA EN BERÄTTELSE"
I uppföljaren till succén Hohaj är Rynell tillbaka i geografins och det mänskligas utmarker. Resultatet är en välberättad historia som kan läsas på flera plan.
Elisabeth Rynell - Till Mervas

Debatt

JOHAN LINDSTRÖM
FOLKBILDNING ELLER STÖD FÖR NAIV FORSKNINGSMASKIN
Vetenskap och Folkbildning är en förening som verkar för en vetenskaplig världsbild och bekämpar okultism. Men föreningen sprider en starkt förenklad världsbild menar vår debattör.


Fungerar åter efter haveri
VILL DU HA ALBAS ELEKTRONISKA LÖPSEDEL?
VI SKICKAR MEDDELANDE NÄR NYTT NUMMER KOMMER
SKRIV DIN E-POSTADRESS HÄR
alba avslöjar alba avslöjar
 

ALBA.NU
TIDNING FÖR
KULTUR,
VETENSKAP
OCH SAMHÄLLE

NR 6 [43]
24 oktober 2002
Årgång 6

Nästa nummer
kommer 12 dec

Tema: Museernas uppgift
 
KRÖNIKA
 
CECILIA MALMSTRÖM
EU-PARLAMENTET (fp)
 
VÄSTSVERIGE
 
Västsvenska länkar
Kultur, politik
och mycket annat

>>Här
 
KOLLEGOR PÅ NÄTET
 

En lista på 62 tidskrifter som finns på nätet hittar du här>>
Den som är mer intresserad kan även läsa Alba nr 5/02

 
ARKIVET
 

Sedan starten har Alba
givit ut 42 nummer med runt 800 artiklar.
Sök i arkivet, klicka dig fram från vänsterspalten.

...SE VEM SOM
MEDVERKAT

Nu kan du samtidigt
se ett index
över vilka som har
skrivit i Alba
.
 
& REGIONER
 
Specialbilaga
om globalisering , Europa och regioner.
Krönikör
Bengt Johansson:
Sjuk debatt om
regioner
Läs mer >>Här
 
KULTUR & EKONOMI
 

Specialbilaga
i samarbete med BRG och Teknikbrostiftelsen
i Göteborg.
Senaste datum:
020422
Läs mer >>Här

 
BILDBEVISET

 
Ibland är konsten och vetenskapen i alla fall på samma fysiska plats.
Bilden är från Göteborgs Vetenskapsfestival
 
INTERNATIONELLT
 

 
Läs mer >>Här
Läs tidigare publicerade artiklar om konflikten mellan Palestina och Israel >>Här
 
 
Läs mer >>Här
 
TRYCK- & WEBBSAKER
 
Har du en idé, men ingen producent?
Alba kan hjälpa dig
med texter, trycksaker och hemsidor.
 
PÅ TAL OM RASISM
 
En ny kunskapsbank om organiserad rasism i Västsverige
hittar du >>Här
 

 
Till sist...
Det påstås att tystnad är en bristvara i dagens samhälle. Men det är inte sant. Försök bara att kommunicera med centrala beslutsfattare vid Göteborgs universitet. Där går tiden mer än den kommer.
GUIDO SATIR