Kvinna- liv- frihet

Kvinnorna protesterar i Iran, de kastar och bränner sina slöjor. Parollen Kvinna- Liv- Frihet ljuder på gatorna i Teheran och många andra städer runt om i landet. Har kvinnorna fått nog? Parvin Ardalan, journalist och kvinnorättsaktivist ger sin syn på saken. Läs mer

Design drar gränsen mellan demokrati och ekonomi

En tunn bok landade i min brevlåda, på bara 80 sidor. Den handlar om exkluderande design. Kanske finns det inte så mycket att skriva i detta ämne, eller varför så tunn? Jag drar mig till minnes när Centralen i Stockholm tog bort bänkarna där människor kunde sitta och vänta på nästa tågavgång. Med ett resolut beslut avskaffade man alltså helt enkelt vänthallarna. Frågan är större än så, visar det sig. Läs mer

Analog demokrati hotas av digital makt

I många länder ökar motsättningarna mellan makthavare och medborgare. Gula västarna i Frankrike protesterar mot högre bensinpriser, i Kanada mot inskränkningar i rörelsefriheten under pandemin, i USA mot ett påstått stulet val. Finns det något som förenar protesterna av olika slag? Är demokratin garanten för politisk stabilitet eller är den en del av problemet? Frågan behöver penetreras. Läs mer

En snabbskiss över pengarnas makt

Ekonomi betyder att hushålla med pengarna. Så är pengar formen för demokratins praktik? Betänk då att i USA uppger nästan var tredje vuxen att de kämpar för att klara sig eller nätt och jämnt klarar sig ekonomiskt. Exemplet kan överföras även till Europa, men uppenbarligen finns här något som skaver. Läs mer

Demokratins väktare – en uppgift för det offentliga

Har vi tappat bort värdet av den offentliga förvaltningen och den offentliga tjänstemannen? I den tilltrasslade logik av privat och offentligt som råder idag är det bra att gå tillbaka till Lennart Lundquist klassiker Demokratins väktare från 1998. Idén och strävan efter det gemensamma goda har ersatts av ett fokus på individens nytta och lycka menade han. Tjänstemännen och förvaltningarna har ett stort ansvar för demokratin. Läs mer