I VÄNTAN PÅ GODOT

Översättning: Magnus Hedlund
Regi: Henric Holmberg
Scenografi och kostym: Ann-Margret Fyregård
Ljus: Anna Wemmert Clausen
Dramaturg: Per Arne Tjäder
Mask: Ingela Collin
I rollerna: Iwar Wiklander, Sven Wollter, Mattias Nordkvist, Fredrik Evers, Julian Fuchs/Jesper Knapp Läs mer

Människan är människans enda vittne

Varje dag vittnar vi om händelser och sinnestillstånd i våra liv och ifrågasätts för det mesta inte. Vardagens vittnesmål som sker utifrån det enskilda subjektets tal och skrift bygger på förtroende liksom hela språkgemenskapen. Tilliten är en av förutsättningarna för att vi alls har ett språk. Men att bli tagen på orden är inte alltid en självklarhet. Med vittnesmålet följer en omfattande problematik som idéhistorikern Michael Azar har formulerat och reflekterat över i boken Vittnet. Läs mer

En mogen debutant

En del menar att vi lever i dåtid såväl som i nu- och framtid samtidigt, att vi integrerar samtliga dessa tider där vi nu befinner oss. Minnen och erfarenheter från förr blandas med tankar och känslor, rädslor och förhoppningar inför det som komma skall. På så vis blir livet ett vidare äventyr än man i stunden kanske upplever.
Ett flertal karaktärer i debuterande Stina Palms noveller ser eller tänker i nuberättelsen tillbaka på sina liv, inte sällan ända till barndomen. Trollsländor och taggtråd är en på alla vis mogen debut och då inte enbart beroende av Stina Palms i sammanhanget någorlunda mogna ålder, född 1970 som hon är. Läs mer