Nr 3 2003 – Är nätverk demokratiska?

Nr 3 2003 – Är nätverk demokratiska? NR 3 [47] 24 april 2003 Årgång 7 Nätverk kan vara en effektiv form av organisering för att nå politiska framgångar. Metoden används sedan gammalt av makteliten, men numera även långt ner i samhällets hierarkier. Vi såg i förra numret av Alba att nätverk på ett lokalt plan rent av kan ingå i en global rörelse. Protesterna mot kriget gav B Läs mer