Nr 3 2003 – Är nätverk demokratiska?

[030424] Nr 3 2003 – Är nätverk demokratiska?

NR 3 [47]
24 april 2003
Årgång 7

Nätverk kan vara en effektiv form av organisering för att nå politiska
framgångar. Metoden används sedan gammalt av makteliten, men numera även
långt ner i samhällets hierarkier. Vi såg i förra numret av Alba att
nätverk på ett lokalt plan rent av kan ingå i en global rörelse.
Protesterna mot kriget gav Bush och Blair en tankeställare och
antikrigsrörelsen visade trots allt att inflytande inte måste flytta
utomlands.
Men hur är det med demokratin i nätverken och går det att stärka den
representativa demokratin med nätverkande? Det är en av de
frågeställningar vi tyckte kunde passa bra som en fortsättning på temt
från förra numret. Det är också viktigt att försöka förstå
nätverkskulturens plats i den globaliseringsprocess som vi nu befinner
oss i. Globaliseringen bidrar inte bara till att det skapas nätverk,
utan allt fler av livets områden tycks vävas samman. Och vi har bara
sett början!
Missa inte heller att läsa texten från vår nya krönikör, Zaida Catalàn.

CHRISTER WIGERFELT, RED


ULF BJERELD
NÄTVERK ÄR ODEMOKRATISKA Läs mer
Några hävdar att nätverk har ersatt atomen som vetenskapens främsta
symbol. Det vore olyckligt, eftersom nätverk i allmänhet är hierarkiska,
slutna och djupt odemokratiska.

PÄR ZETTERBERG
KAN MAN FÖRENA NÄTVERK OCH FOLKRÖRELSER?
Läs mer
Håller den svenska folkrörelsedemokratin på att bytas ut mot en
nätverksdemokrati? Vilka effekter har i så fall detta på demokratin som
sådan? En återkoppling till demokratiutredningen.

HÅKAN THÖRN
GAMLA STRUKTURER LÖSES UPP Läs mer
Globaliseringen måste inte vara en fälla. Det finns fortfarande utrymme
för social rättvisa och demokrati. Men politik, ekonomi, aktörer och
kultur vävs alltmer samman.

DAVID KARLSSON
GÖTEBORG OCH DEN DIGITALA REVOLUTIONEN
Läs mer
En älv, två stränder – högteknologi och kultur. Med hjälp av sociologen
Manuel Castells teori om nätverkssamhällets framväxt beskrivs hur den
digitala revolutionen drabbar Göteborg.


Ur gamla nummer
Nr 1/1997 – TEMA: DEMOKRATI I STORSTAD
Läs mer
Nr 7/1997 -TEMA: STADEN SOM KREATIV RESURS
Läs mer
Nr 6/2000 – TEMA: HAR SOLIDARITETEN BLIVIT OMODERN?
Läs mer
Nr 4/2001 -TEMA: EU UNDERIFRÅN
Läs mer
Nr 2/2003 – TEMA: NÄTVERK I DEN LILLA VÄRLDEN
Läs mer


SALAMANDER Läs mer
Kvalificerat skvaller
uppsnappat i farten

Anmälan
SIRI REUTERSTRAND
NÄTVERKSFAMILJEN BLIR SYNLIG
Läs mer
Kärnfamiljen är inte död, men den har fått nya släktingar. Nya
familjemönster ger nya forskningsfält. Hur fångar man in dessa nya lösa
nätverk som utgör den nya tidens familjer?
M Bäck-Wiklund, T Johansson (red) – Nätverksfamiljen

Essä
HENNING EICHBERG
FINNS ALTERNATIV TILL HÖGER OCH VÄNSTER?
Läs mer
Vänstern talar om jämlikhet, högern talar om frihet. Det tredje
elementet i franska revolutionen – broderskap – blir systematiskt
bortglömt. Kan det vara här vänsterns dilemma finns idag?

krönika
LEIF WILEHAG
TRENDER JAG INTE VILLE SE Läs mer
Trender i tiden kan vara många olika saker. Men när det gäller politik
ser Albas krönikör oroväckande tecken vid horisonten. Och de har alla
sina rötter i Sveriges EU-inträde.

Essä
OLAV UNSGAARD
EFTER EDWARD SAID BLEV VÄRLDEN EN ANNAN
Läs mer
Först läste jag W Sommerset Maugham och njöt. Sedan läste jag Edward
Said, som skapade nya samband mellan imperiet, kulturen och skildrandet
av den andre. Världen var för evigt förändrad.

Recension
MAGNUS KÖRNER
LÖGNEN HAR BLIVIT HISTORIA Läs mer
Jo, det är sant! Här får du ta del av lögnens historia, med avstamp i
syndafallet. Ljugande människor dras fram i ljuset, exempelvis ffrån
filmen, teatern, Tv-serier, myter och religiösa urkunder.
Evelin Sullivan – Sanning med modifikation

Recension
ANDREAS SJÖGREN
KONSTEN ATT SKALA EN KONSERVBURK
Läs mer
Den som är nyfiken på språklig experimentlust har här fått något att
bita i. Formen tycks vara viktigare än själva storyn, där en dödsmässa
intar en central roll, långt innan ett mord begås.
Stefan Hammarén – Konsvervöppnare bok

Recension
SIRI REUTERSTRAND
ÅNGESTEN UNDER YTAN Läs mer
En ny tegelsten från en av USA:s mest produktiva författare. Ordrikt och
tänkvärt om en idyllisk förstad till New Tork. En dödsolycka utlöser en
mängd kriser och skeenden.
Joyce Carol Oates – Mitt i livet, en roman om kärlek

Anmälan
CHRISTER WIGERFELT
TVÅ SVENSKA REGIONER ANALYSERAR EUROPA
Läs mer
Nu ritas Europas nya karta. Här görs ett försök att även spå hur
Östeuropas regioner kommer att organiseras. Men ger kartan verkligen en
trovärdig bild av det framtida Europa?
Pontus Tallberg (red) – Regionernas Europa

Recension
PETER JOHANSSON
LÄSNING I GEMYTLIGT SÄLLSKAP
Läs mer
Lika fjärran utbrändhet som en muminmamma på valium. Huvudpersonen lever
ett milt uttryckt stillsamt liv – till en början. Sedan får han äntligen
sitt uppdrag som ger livet sin lyster.
Claes Hylinger – I det hemliga sällskapets tjänst

Läs mer

NY KRÖNIKÖR
– Om man skrapar på ytan framträder en helt annan sanning.
Läs mer
ZAIDA CATALÁN
Språkrör Grön ungdom

GRATIS E-BOK
Kvinnan – djur eller människa?
Av Kerstin Berminge
Fortsätt Läs mer

VÄSTSVERIGE
Läs mer
Västsvenska länkar
Kultur, politik
och mycket annat
Läs mer

KOLLEGOR PÅ NÄTET
En lista på 62 tidskrifter som finns på nätet hittar du här>>
Läs mer
Den som är mer intresserad kan även läsa Alba nr 5/02
Läs mer

& REGIONER
Specialbilaga
om globalisering, Europa och regioner.
Krönikör
Erling Green:
Regionalisering kan bli ett instrument för demokratisk förnyelse.
Läs mer Läs mer

KULTUR & EKONOMI
Specialbilaga
i samarbete med BRG och Teknikbrostiftelsen
i Göteborg.
Läs mer Läs mer

ISRAEL-PALESTINA
Specialbilaga
Israel och Palestina är de mest sökta begreppen som leder till Alba från
sökmotorer. En hel bilaga
hittar du Läs mer

BILDBEVISET
Krig är trist men sport kan vara kul. I Göteborg finns lika många
hockeyfanatiker som motståndare till kriget.

PÅ TAL OM RASISM
En kunskapsbank om organiserad rasism i Västsverige
hittar du Läs mer

Taggar
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: