Nr 5 2004 – Kulturpolitik och identitet

Nr 5 2004 – Kulturpolitik och identitet Nr 5 [56] 9 sep 2004 Årgång 8 Med hjälp av kulturen skapar och förstärker vi bilden av vilka vi är. Våra identiteter byggs upp av en komplicerad väv av upplevelser som vi ibland får till oss på ett mycket medvetet sätt, ibland på mer försåtliga vägar. Vi kommunicerar hela tiden på olika plan vilka vi är. Ibland krockar våra egon och i Läs mer