Nr 5 2004 – Kulturpolitik och identitet

[040909] Nr 5 2004 – Kulturpolitik och identitet

Nr 5 [56]
9 sep 2004
Årgång 8

Med hjälp av kulturen skapar och förstärker vi bilden av vilka vi är.
Våra identiteter byggs upp av en komplicerad väv av upplevelser som vi
ibland får till oss på ett mycket medvetet sätt, ibland på mer
försåtliga vägar. Vi kommunicerar hela tiden på olika plan vilka vi är.
Ibland krockar våra egon och intressen med andras och konflikter
uppstår. Ofta grundar sig krockarna i oförstående eller rädsla.
Vad kan man inom kulturpolitiken göra för att överbrygga motsättningar
och stärka gemenskapen över gamla kulturgränser? Det blir mer och mer
angeläget att vi tar oss an sådana frågeställningar. En gemensam
värdegrund kanske är vad som behövs? Men hur skapar man en sådan?
Mångkulturkonsulenterna i Västra Götaland ordnar i samarbete med flera
andra, som ni kan se nedan, en programserie som vi på Alba kommer att
följa med stort intresse. Som uppvärmning inför den och för er som inte
kan delta på plats kommer här några texter på samma tema.
SIRI REUTERSTRAND, RED


CHRISTER WIGERFELT
IDENTITET EN HISTORISK ÅNGVÄLT
Läs mer
Identitet tycks vara djupt kopplad till oss som sociala varelser. Men
den har tagit sig olika former under historien. Idag måste vi försöka
hitta en koppling både till det lokala och det globala.

HENNING EICHBERG
IDENTITET, DEMOKRATI OCH KROPPSKULTUR
Läs mer
Rörelsens omvandling till produktivitet å ena sidan och folklig sträven
efter demokrati å andra är två rörelser som korsar varandra i det
moderna samhället. I detta spänningsfält rör sig både kroppskultur och
identitetsskapande.

RASOUL NEJADMEHR
EXIL, KULTUR OCH IDENTITET Läs mer
-Kultur i exil- stod för motståndets estetik mot konformismens. De
iranska musikerna och deras musik hade förnekats existensberättigande i
hemlandet. Men exilen i sig har blivit en kulturell hemvist och ett
viktigt identitetsuppbyggande element.

RASOUL NEJADMEHR
MUSIK OCH VISIONEN OM FRAMTIDEN
Läs mer
Musik skapar stunder av reflektion och eftertanke, öppnar våra sinnen
för de andra och ger oss en vision om vår gemensamma framtid.
Världsmusik är det ställe där mångkulturalism visar sig på ett positivt
sätt. Identifikationen med förebilder spelar en central roll i
identitetsprocessen.

Ett arrangemang av: Mångkulturkonsulenterna Västra Götaland, ABF
Göteborg, Regionbibliotek Västra Götaland, Världskulturmuséet och Alba
med stöd av Statens Kulturråd, Riksutställningar och Göteborg & Co.
Efter varje möte kan du läsa en rapport i Alba. Vilka som medverkar kan
du läsa  Läs mer

GÖTEBORG
6 OKT KL 18
KULTURPOLITIKENS NYA KLÄDER?
Läs rapporten Läs mer

GÖTEBORG
20 OKT KL 19
I MEDIERNAS SKUGGA

GÖTEBORG
2 NOV KL 18
VEM ÄR DU?
KULTURPOLITIK OCH IDENTITET

GÖTEBORG
17 NOV KL 18
UNG- MÅNGKULTURER

GAMLA NUMMER SOM MER ELLER MINDRE ANKNYTER TILL TEMAT:
NR 6 1999 – INTEGRATION
Läs mer
NR 7 1998 – NATIONEN
Läs mer
NR 5 2001 – EUROPAS NYA KARTA
Läs mer


SALAMANDER Läs mer
Kvalificerat skvaller
uppsnappat i farten

Recension

DANIEL OLSSON
SANNINGEN OCH NÅDEN I KNUTBY Läs mer
Nu kommer en bok om dramat i Knutby, skriven av en nyhetsreporter som
bevakat pingstförsamlingen alltsedan mordet på prästfrun. Får vi veta
något vi inte trodde oss veta förut?
Jan Nordling – Knutby, Sanningen och nåden

Recension

OLLI MÄKINEN
ÄR SOLIDARITETEN I FARA? Läs mer
Som utomstående är det lätt att avundas det svenska välfärdssystemet.
Uppenbarligen befinner det sig idag i gungning. Här är en antologi som
kastar mycket ljus över förändringarna.
Jon Pierre & Bo Rothstein -Välfärdsstat i otakt

Recension

SIRI REUTERSTRAND
SKA MAN SKRATTA ELLER GRÅTA?
Läs mer
Sverige är ett deppigt land – om man skall tro ryktet som går om oss
utomlands. Och om man får tro de två ”Janar” som står för vad som
paradoxalt nog är två av årets roligaste böcker.
Jan Stenmark – Med örat mot väggen
Jan Berglin – Berglinska Tider

Recension

KAJ JOHANSSON
POPULÄRVETENSKAP INTE BARA RETORIK
Läs mer
Populärvetenskap framställs ofta med hjälp av metaforer, vilket ibland
ses som bevis för att genren är omöjlig. Författaren håller inte med
utan vänder sig mot ett sådant bristperspektiv.
Torsten Thurén – Populärvetenskapens retorik

KAMPANJ MOT ISRAELS MUR PÅ VÄSTBANKEN
KARTOR ÖVER MURENS STRÄCKNINGAR
www.stopthewall.org

Recension

GUSTAV ÖBERG
DJUPLODANDE OM FRÖDING
Läs mer
Professor Cullberg har
tagit fasta på Frödings förhållande till kvinnor och går djupt in i
psykologin bakom. Någon ny diagnos blir det inte, men en engagerande och
välskriven bok.
Johan Cullberg – Gustav Fröding och kärleken

Recension

LEIF WILEHAG
THRILLER OM EN MASSAKER Läs mer
Omvärlden svek. Det är Randers dom i den spännande thriller som tar
avstamp i massakern i Srebrenica. Den gamle journalisten har här
kombinerat journalistisk research med skönlitterärt skrivande.
Tommy Rander – Över gränsen

Recension

SIRI REUTERSTRAND
EN UDDA DECKARHJÄLTINNA Läs mer
Zweigbergk har skapat en intressant hjältinna som nog är en av de mer
udda i genren. Den nya romanen handlar om hur det vi får med oss från
barndomen färgar av sig i våra vuxenliv. Obönhörligt.
Helena von Zweigbergk – Hon som bar skammen

Novell

DAG STÅHLE
KAN BLOMMOR BLÖDA MOR? Läs mer
Noveller förhåller sig till romaner ungefär som kortfilm i förhållande
till långfilm. Det är inte lika lätt att förutse berättandet.

E-bok

CHRISTER WIGERFELT
ALBAS E-BOK NÅR MÅNGA LÄSARE
Läs mer
Under knappt två år har Kerstin Berminges bok, Kvinnan – djur eller
människa?, varit tillgänglig på nätet. Fortfarande väcker den
uppmärksamhet och har fått många läsare.

Teater

CHRISTER WIGERFELT
NÄTET TAR GREPP OM TEATERN
Läs mer
Man brukar säga att nätkulturen omfamnar alltfler kulturformer, inte
minst mediala. Här görs ett försök att inordna även teatern i den
digitala kulturen. Är även den analoga teatern hotad?
Edit Kaldor – Or press escape

VILL DU HA ALBAS ELEKTRONISKA LÖPSEDEL?
VI SKICKAR MEDDELANDE NÄR NYTT NUMMER KOMMER
SKRIV DIN E-POSTADRESS HÄR

Läs mer

KRÖNIKA

Samhället rör sig snabbt, men politikerna står stilla
Läs mer
BO DAHLBOM
Foskningschef på SITI

ARKIVET

Sedan starten har Alba
publicerat runt 900 artiklar. I Arkiv till vänster kan du söka bland
artiklarna – och se vilka som medverkat genom åren.

BILDEN

Anders Petersen
En av Sveriges mest kända fotografer ger oss ett smakprov på
sin fotokonst

& REGIONER
Globalisering, Europa och regioner

Specialbilaga
om globalisering, Europa och regioner.
Krönikör
Pontus Tallberg:
Ska landstingen
läggas ned?
Läs mer

ISRAEL-PALESTINA
Israel – Palestina

Specialbilaga
Israel och Palestina är de mest sökta begreppen som leder till Alba från
sökmotorer. En hel bilaga
hittar du Läs mer

INTERNATIONELLT

GRATIS E-BOK

Kvinnan – djur eller människa?
Av Kerstin Berminge
Fortsätt Läs mer

AKTUELLT NR AV KRUT

Den naturvetenskapliga utmaningen
Krut nr 2/04 ute nu.
Alba medverkar i redaktionen.
Läs mer

ALSTRA

Ny webbtidning
Läs mer
producerad av ett tiotal kvinnor. Du hittar den bland våra bilagor.

KOLLEGOR PÅ NÄTET

En lista på 62 tidskrifter som finns på nätet hittar du här>>
Läs mer
Den som är mer intresserad kan även läsa Alba nr 5/02
Läs mer

VÄSTSVERIGE

Västsvenska länkar Kultur, politik och mycket annat
Läs mer

Taggar
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: