Nr 6 2000 – Solidaritet

Nr 6 2000 – Solidaritet NR 6 25 OKT 2000 Årgång 4 Har solidariteten blivit omodern? Solidaritet handlar framför allt om de gemensamma angelägenheterna. Under senare år har de flesta av dessa angelägenheter blivit upp till var och en att ordna med. Skolor, pensioner, sjukvård. Solidariteten med tredje världen verkar vi också ha glömt. Men just när man börjat dödförklara tanken p Läs mer