Nr 6 2000 – Solidaritet

[001025] Nr 6 2000 – Solidaritet

NR 6
25 OKT 2000
Årgång 4

Har solidariteten blivit omodern?
Solidaritet handlar framför allt om de gemensamma angelägenheterna.
Under senare år har de flesta av dessa angelägenheter blivit upp till
var och en att ordna med. Skolor, pensioner, sjukvård. Solidariteten med
tredje världen verkar vi också ha glömt. Men just när man börjat
dödförklara tanken på gemensam solidaritet dyker den upp som gubben i lådan.


CECILIA MALMSTRÖM
TANKAR I EU-PARLAMENTET
Läs mer
”En av EU:s uppgifter är att solidariskt arbeta för att utjämna
skillnaderna mellan fattiga och rika regioner i unionen.” Att öppna
Europasamarbetet för fler stater kommer att sätta solidariteten på hårda
prov.

MAGNUS KÖRNER
SOLIDARITET I KRIS
Läs mer
Det har gått inflation i ordet solidaritet. Så till den milda grad att
betydelsen börjat glida. Det är med andra ord inte säkert att en
politiker som kallar sig solidarisk verkligen menar vad du tror. Detta
har Sven-Eric Liedman reagerat på. Och Alba har talat med honom.

CHRISTER WIGERFELT
DAGENS GLOBALISERING FÖDER SOLIDARITET?
Läs mer
Manuel Castells andra band om informationsåldern beskriver flera
effekter av globaliseringen. De flesta exemplen handlar om försvar mot
förändringar. Men kan en kanske oväntad effekt av globaliseringen också
vara framväxten av en global solidaritet?

HELENA LANS
KÖP RÄTTVIST!
Läs mer
Ett sätt att påverka är att använda vår makt som konsumenter. Vill vi
handla solidariskt kan vi ta hjälp av den relativt nya rättvisemärkningen.

SIRI REUTERSTRAND
SKA VI VARA SOLIDARISKA MED MÄNNEN?
Läs mer
”Ska vi föra männens kamp nu också?” Så sa en del gamla feminister när
de började läsa Susan Faludis nya bok Ställd – Förräderiet mot mannen.
Men hon anser att vi borde föra en gemensam kamp mot konsumtionskulturen
och exploateringen av vår osäkerhet.

Ur gamla nummer

DET FINNS MÄNGDER AV ARTIKLAR I GAMLA NUMMAR AV ALBA SOM PÅ OLIKA SÄTT
BERÖR ÄMNET SOLIDARITET. HÄR FINNS LÄNKAR DIREKT IN TILL NÅGRA AV DEM:

Nr 7/99
FLYKTINGGÖMMARE – ETT DOLT NÄTVERK
Läs mer
KONSUMENTERNAS BÄSTE VÄN
Läs mer
ITALIENSK DEMOKRATI DRABBAR GÖTEBORG?
Läs mer
HJÄLP VIA NÄTET
Läs mer
Nr 6/99
EU HAR ETT GLOBALT ANSVAR
Läs mer
Nr 7/98
NATIONALSPRÅKENS TID
Läs mer
Nr 7/97
BO KOLLEKTIVT I KORTEDALA
Läs mer


SALAMANDER
Läs mer
Kvalificerat skvaller uppsnappat i farten

Recension
LEIF WILEHAG
FINSTÄMT OM CORNELIS
Läs mer
Oskar Hedlund har skrivit en biografi om sin vän Cornelis. I den låter
han andra berätta historien om holländaren som blev svensk nationalskald.

Recension
MAGNUS KÖRNER
MED KRITISKA GLASÖGON
Läs mer
Att samhället idag inte ser ut som det gjorde för 20 år sedan har nog de
flesta märkt.Men vad som hänt och hur det gick till kan vara värre att
veta. Sven Lindqvist ger i boken Framtidslandet sin bild av saken. Och
glad är han inte.

Recension KAJ JOHANSSON
IDÉHISTORIA MELLAN DOP OCH SKILSMÄSSA
Läs mer
Idéhistorikern Tore Frängsmyr har skrivit ett praktverk om svensk
idéhistoria mellan åren 1000 och 2000. Redan anslaget skiljer sig från
tidgare försök. Vi har gått från bestämd form till obestämd, vilket
indikerar en mental förvandling.

KonstCHRISTER WIGERFELT
KONSTEN ATT SKRIVA OM KONST
Läs mer
Floden av konstböcker är väl inte lika riklig som den av kokböcker. Men
att man kan göra konstböcker på olika sätt visar två utgåvor från
Bonniers förlag.

Den outsinliga källan

I all oändlighet kan mänskors ord ges varierande sekvens,
paras samman blott en enda gång i universums existens.
Tanken svindlar, även många lärde har ur fattningsgåvor bragts,
när det mesta, som kan öppet sägas, ännu inte lär ha sagts.

UR: EUFORISMER OCH MELANKOLETTER
Biologik 1999
AV GUY HEYDEN, GRUNDARE AV KOSTERHÄLSAN
Gör gärna ett besök på Biologiks hemsida

Läs mer
Vad gör de västsvenska ledamöterna i riksdagen? Möt några av dem > här!
Läs mer

Läs mer
Missa inte
bilagan
Kultur&Ekonomi Läs mer

AKTUELLT
Rapport från konferens om upplevelse-
industrin
[25-26 OKT]

Seminarium
Musik och digital distribution.
[30 NOV]
Läs mer

Taggar
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: