Öppna möten med Medietrappan

[050210] Ett antal mediekritiska seminarier riktade till allmänheten. Samtliga möten hålls på restaurang Trappan, Folkets Hus, Göteborg

Nedan ser du programmet som var under våren. Till hösten kommer vi tillbaka med nya spännande ämnen. Blan annat kommer vi att prata om likriktning, ”TT-fieringen” av media. Håll ögonen öppna efter annonser i dagspress. Vi presenterar programmet här när hösten börjat.

23 FEBRUARI
KL 19, TRAPPAN, JÄRNTORGET
Klassperspektivet i medierna – Vart tog det vägen?
Vart tog klassperspektivet vägen i våra medier? Vem förmedlar det idag?

MEDVERKANDE
Ylva Brune
Anneli Jordahl
Jesper Bengtsson
Åsa Linderborg

SAMTALSLEDARE
Ulrika Knutson

16 MARS
KL 19, TRAPPAN, JÄRNTORGET
Mediemaskulinitet
Varför ser bilden av maskulinitet ut som den gör i våra medier?

MEDVERKANDE
Stephan Mendel-Enk
Jan Myrdal
Maria Jacobsson
Claes Ekenstam

SAMTALSLEDARE
Gunilla Ivarsson

6 APRIL
KL 19, TRAPPAN, JÄRNTORGET
Bilden av det nya EU
I det nya EU blir kampen om tolkningsföreträde allt tydligare.

MEDVERKANDE
Mats Hallgren
Marianne Eriksson
Dick Henriksson
Carl-Henrik Fredriksson

SAMTALSLEDARE
Maarja Talgre

▪ Medietrappan