Kriget mot terrorismens svarta bok

[050609] USA attackerar Irak med luddiga motiv, människor blir förnedrade och torterade i Abu Ghraib-fängelset och i Sverige hjälper den amerikanska säkerhetstjänsten Säpo att transportera två asylsökande egyptier till tortyr. Vid sidan av står resten av världens medborgare och frågar sig, vad är det som egentligen händer? Alla utom Seymour Hersh. Han tar reda på det istället.

Efter terrorattentaten mot USA den elfte september 2001 inledde den amerikanska presidenten och hans närmaste män ”kriget mot terrorismen”. Det främsta syftet sades vara att tillfångata de ansvariga för terrorattentatet. Med tiden har dock kriget mot terrorismen fått helt andra dimensioner. Med terrorbekämpningen som motiv har den amerikanska ledningen ruckat på traditionella amerikanska ideal genom Patriot Act-lagstiftningen. De har brutit mot internationella regler. I grund och botten handlar det om en ny internationell agenda.

Många har försökt att förklara, beskriva, hylla eller förkasta denna agenda. Men inte förrän jag läser Seymour Hersh bok På given order får jag en bild av hur Bushadministrationen tänker.

Seymour Hersh är rakt fram i sitt språk. Den 400 sidor långa boken är späckad med citat från anonyma källor inom säkerhetstjänsten, militären och de politiska toppskikten. Det är med andra ord tung läsning. Men bokens främsta syfte är förstås inte att ge läsaren en behaglig stund i läsfåtöljen. På given order är ett dokument över en maktlysten amerikansk administration i en tid av nya internationella maktstrukturer. Den ger en skrämmande inblick i hur medvetet manipuleras och hur ansvaret kastas över på enskilda individer varje gång ett övergrepp begås. Seymour Hershs största förtjänst är att han visar att detta ansvar vilar på Bushadministrationen, att alla övergrepp mot fångar och fiender har sanktioneras från toppen.

Många har i efterhand skildrat viktiga historiska skeenden, vissa har valt att gräva fram det allra värsta den regering eller ideologi som de granskar har orsakat. Några få av dessa böcker har kallats svarta böcker. För de som i efterhand vill ge en bild av kriget mot terrorismen är en del av historien redan skriven. Även om det inte var Seymours syfte är På given order Kriget mot terrorismens svarta bok.

Även Sverige får sin stund i Seymours rampljus – en kort sådan dock. Utvisningen av de två egyptiska männen som senare skickades till sitt hemland för tortyr beskriver Seymour som ett exempel på ”extraordinära överlämnanden”, som CIA kallar det.

I Sverige utvecklades händelsen till en politisk skandal och det journalistiska arbetet bakom avslöjandet uppmärksammades också, med rätta. I På given order spelar däremot den händelsen en mindre roll, den får agera som exempel på hur USA steg för steg bryter ner de internationella överenskommelsernas legitimitet. Det om inte något förklarar vilket journalistiskt hästjobb som ligger bakom Seymour Hershs bok.

USA är ett tvetydigt land. De säger sig kämpa för demokrati genom att bryta mot de mänskliga rättigheterna. De fostrar politiker som utan att blinka ljuger sitt folk rakt upp i ansiktet samtidigt som de fostrar de bästa och mest envisa journalisterna. Bäst av dem är Seymour Hersh.

▪ Daniel Poohl

bokomslag
Seymour Hersh
På given order
Ordfront Förlag

Taggar
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: