Varför brinner våra skolor?

[090827] Varje dag brinner en skola i Sverige. Varje år kostar det kommunerna 500 miljoner kronor. Det motsvarar 1000 lärartjänster.

– Det börjar med skadegörelse och det är redan där vi måste gripa in, säger brandingenjören Björn Albinsson.
(Aftonbladet, 2009-01-29)

De här 1000 lärartjänsterna skulle kommunerna ha tillsatt redan för 10-15 år sedan, när antalet skolbränder började öka i landet, och inte sparat in på resurser. Var finns begreppet ”hållbar utveckling”? All ära åt 55-plusarna och skolassistenterna som får hoppa in och jobba mera, men de själva kan inte rädda den svenska skolan ur kollaps! ”Vi kan i dag möta undersköterskor som går arbetslösa. De har ersatts genom kanske ungdomsplats eller 55-plus av någon som inte har den utbildning och den kompetens som man faktiskt strävar efter att få inom t.ex. vård och omsorg.” (Marianne Samuelsson, MP). Samma förfarande sker ute på våra skolor!

Det behövs ett långsiktigt hållbart program för att kanalisera det rättmätiga elevmissnöjet. Elever är bland annat frustrerade över alltfler lärarlösa och inställda lektioner, avsaknaden av rektorer samt övrig skolpersonal och vuxna. Undervisningarna försämras i rekordfart på många håll samtidigt som kraven ökar på eleverna. ”Lärarlösa lektioner på skolorna i Malmö beror inte bara på att skolorna saknar pengar för att ta in vikarier. En annan förklaring är de dåliga lönerna för timvikarier. Med en timlön på under hundra kronor och arbetsdagar som ofta består av ett fåtal arbetstimmar blir inte månadslönen särskilt hög.” (”Låga löner ger lärarlösa lektioner”, Sydsvenskan.se, 21 oktober 2001)

För att vi ska få ordning på den svenska skolan behövs ett nytänkande. Det finns många 40-talister som är utbrända och som inget hellre önskar än att få pensioneras i förtid. Och varför inte låta dem gå tidigare och släppa in nytt ”färskt” blod? 40-talisterna har betalat skatt i hela sitt liv och bidragit till det gemensamma skyddsnätet. De har slitit ut sig för vårt lands väl. De måste garanteras en tryggad ålderdom, det vill säga att de har råd att leva på sin pension och njuta av välfärdens alla förmåner!

Men som det är nu pressas det svenska folket att arbeta allt längre. Många pensionerade lärare arbetar efter 65 år. De förnedras och utnyttjas av arbetsgivarna att arbeta för drastiskt lägre löner. Pensionärerna ska emellertid inte behöva finna sig i att extraknäcka efter 65. De måste få umgås med sina nära och kära, utan stress och press, under den tid de har kvar på jorden. Även här handlar det om en hållbar utveckling på lång sikt. Om kommunerna och staten kunde pensionera alla långtidsarbetslösa över 55 år, skulle de spara skattepengar genom minskade socialbidrag och sjukförsäkringsavgifter!

Avveckla fackförbunden och a-kassorna med LR och AEA i toppen. Istället för att hjälpa de arbetslösa sitter de inne med a-kasseersättningar, vilket är ett flagrant brott som går stick i stäv mot utlovanden om lättnader i och med de nya a-kassereglerna från och med den 1/7-2009!

Avskaffa förmynderiet och förbudsmentaliteten, det är ingen ursvensk tradition! Den svenska skolan liknar alltmer ”a gated school” – en inrättning som ligger inom ramen för ”a gated community”, dvs. ett amerikaniserat världsfrämmande utanförskapsboende. Det är emellertid inte stalldjur vi ska uppföda utan barn och ungdomar som behöver ett andrum och ledig tid för att leka och utveckla det konstnärliga sinnet och inte som nu gödas bakom lås och bom med snabbmat på skolmenyn såsom hamburgare, korvar och pulversoppa. Sverige föder parasiter och kriminella redan från starten i och med det här moderna fängelseliknande förvaret!?

Om skolan hade fått se lite annorlunda ut än den idag, alltefter många kloka pedagogers visioner, exempelvis Lev Vygotskij, Tom Tiller, Olga Dysthe med flera, då kanske vi också hade haft ett spontanare lärandeklimat och förhoppningsvis också kvar de nedbrända skolorna Killebäcksskolan i Södra Sandby, Lomboloskolan i Kiruna, Förskolan Maryhill i Malmö och Hovsjöskolan i Södertälje!?

▪ Ljubomir T Devic

Ljubomir T. Devic är medlem i Skånes författarsällskap.

Taggar
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: