Margareta Nilsson Lindström – Vilse i lärarlandskapet

[120410] Lärarnas utbildning och yrkeskunnande är starkt omdebatterade i svensk utbildningspolitik.

Avgörande förändringar har genomförts på skolans område under de senaste decennierna. Skolan har kommunaliserats, mål- och resultatstyrning har införts, skolan har marknadiserats. Därtill genomgår lärarutbildningen ständiga reformer.

Margareta Nilsson Lindström har studerat lärarutbildningen vid universitetet i Växjö och iakttagit hur studenterna formar sin läraridentitet. Hon har följt grundskollärarstudenter genom deras utbildning och också mött nyblivna lärare.

Hos de blivande lärarna framträdde tre olika idealbilder av skolan: byskolan, förortsskolan och skolan på marknaden. Dessa bilder, som är starkt präglade av studenternas olika bakgrunder, begränsar lärarstudenternas och de nyblivna lärarnas möjligheter att orientera sig i dagens skollandskap.

Margareta Nilsson Lindström är verksam vid sociologiska institutionen vid Lunds universitet. Hon var 2007–2009 knuten till Linnéuniversitet i Växjö som utbildningsvetenskaplig forskare.

▪ Redaktionen

BokomslagMargareta Nilsson Lindström
Att bli lärare i ett nytt skollandskap.
Identitet och utbildning
Arkiv förlag 2012

Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: