Skolan – ett viktigt politikområde

[120419] Skolan. En arena för kunskapsinhämtning, men också det ställe där vi skolas till samhällsmedborgare. En institution som kan vara det kanske kraftfullaste verktyget i strävan efter att skapa ett jämställt samhälle med samma chanser för alla – men som också kan vara en sorteringsstation som för alltid bestämmer vem som blir vem.

Alba.nu har alltid tyckt att skola och utbildning är mycket viktiga frågor och vi har nu beslutat oss för att skapa en särskild ingång till de texter vi publicerar som handlar om dem. Du finner den om du klickar på ”sektioner” och sedan ”utbildning”.

För inte så länge sedan var vi i albaredaktionen med och av ekonomiska skäl la ner tidskriften Krut (Kritisk utbildningstidskrift) som vi också arbetat med. Det var med sorg vi gav upp Krut i en tid då tidskriften kanske behövdes mer än någonsin. Skol- och utbildningsfrågor får inte särskilt mycket plats i andra medier. Den skola som en gång var den stora utjämnaren när det gäller att ge alla i ett samhälle samma chanser har blivit allt mer segregerad och att alla ska ha samma grundutbildning är inte längre en självklarhet.

Vad skolans uppgift egentligen ska vara kan och bör diskuteras. Till den diskussionen vill vi bidra och vi vill också lyfta fram andra som gör det. Därför vill vi också göra lite reklam för två webbplatser som ser skolan som ett viktigt politikområde.

En viktig insats gör Nationella sekretariatet för genusforskning. De har startat Genusskolan.se. Tre av de texter vi publicerar i detta temasjok har tidigare publicerats där. De är exempel på vad som finns på sajten, men där finns mycket mer att hämta; intervjuer med forskare, kunskapsöversikter och tips på litteratur och metoder för dig som vill jobba med jämställdhet i förskola, grundskola och gymnasieskola.

Genusskolan växer hela tiden, så gå in där då och då.

En annan plats på nätet värd att besöka är Skola och samhälle  förkortat SOS. Det är en nättidning om skola, skolpolitik och lärarutbildning. Den heter S.O.S. för att den handlar om skola och samhälle, men också för att den är en signal om att det är hög tid att föra en fördjupad, kritisk och bred diskussion om vart skolan är på väg. Personerna bakom siten som sedan 2010 är knuten till Malmö högskola är: Ingrid Carlgren, Solweig Eklund, Olle Holmberg, Sven-Eric Liedman, Jan Thavenius. De skriver bland annat såhär ”Om samhällsdebatten ignorerar skolan och aldrig på allvar tränger in i dess problem kan de övergripande samhälleliga beslut som tas förvärra problemen istället för att lösa dem. Vi behöver en bred kritisk debatt om skola och utbildning som utgår från dagens och morgondagens samhälle och som bygger på praktisk erfarenhet och forskning.”

Så är det. Läs, diskutera och fundera kring skolan. Här i alba.nu och på de andra ställen som bjuds. Vi börjar i detta tema med några artiklar om skola och genus. Alla barn begränsas av förväntningar kopplade till kön, men kanske kan skolan hjälpa till att bryta detta mönster?

▪ Siri Reuterstrand