Nominera till Elvesonpriset

Tidskriften KRUT har lagt ner, men priset till Gunnar Elvesons minne lever kvar. Det delas ut till någon som verkat för skolans bästa och främjat dess demokratiska funktioner. Läs mer

Ännu ett nummer av insomnad tidskrift blir kurslitteratur

Kritisk utbildningstidskrift, KRUT, levererar fortfarande, ett år efter nedläggning, kurslitteratur till högskolan. Gamla nummer har under flera år använts som kurslitteratur. Läs mer

Skolan – ett viktigt politikområde

Skolan. En arena för kunskapsinhämtning, men också det ställe där vi skolas till samhällsmedborgare. En institution som kan vara det kanske kraftfullaste verktyget i strävan efter att skapa ett jämställt samhälle med samma chanser för alla – men som också kan vara en sorteringsstation som för alltid bestämmer vem som blir vem. Läs mer