Ännu ett nummer av insomnad tidskrift blir kurslitteratur

[121006] Kritisk utbildningstidskrift, KRUT, levererar fortfarande, ett år efter nedläggning, kurslitteratur till högskolan. Gamla nummer har under flera år använts som kurslitteratur.

Storsäljaren är Den dolda läroplanen, som har återpublicerats ett par gånger i tidskriftens barndom för ungefär trettio år sedan. Dessutom har det gjorts ett särtryck. När Krut hade 30-årsjubileum gavs numret ut på nytt på grund av stor efterfrågan, med några kommentarer om vad som hänt med begreppet Dolda läroplanen genom åren.

Nummer 69 – Örnar går inte i trapport – om freinetpedagogiken har också använts i undervisningssammanhang. Nummer 101 om Klass har använts på högskolan under många år. Bland andra storsäljare finns specialnummer om sexualundervisning, hemkunskap och slöjd. När Alba som en del av redaktionen tog över tidskriften och redaktionen flyttades från Stockholm till Göteborg, blev det fler akademiker bland artikelförfattarna. Några år senare började anslagen till Krut från Kulturrådet att minska och till slut var det inte möjligt att fortsätta. Argumentet var sämre kvalitet, vilket är svårt att argumentera emot. Någon precisering har inte givits. Så grattis alla ni akademiker som har bidragit till tidskriftens innehåll – ni håller tyvärr alltför låg standard om Kulturrådet får säga det.

/CW

Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: