Tar ledigt från miljösamvetet

[130323] Turister väljer bort gröna alternativ då de planerar var de ska resa och vilket transportmedel de ska använda. Däremot kan de tänka sig ett miljövänligt boende på semesterorten, enligt en ny avhandling från Umeå universitet.
Therese Hedlund, som nyligen disputerade med avhandlingen Turisters semesterbeslutsstruktur: Påverkan av värderingar och implikationer för grön turism. har gjort enkäter vid två olika tillfällen med 681 respektive 732 svarsdeltagare från Sverige. Resultaten visar att turister i hög grad utgår ifrån individuella fördelar framför kollektiva och mer miljövänliga val när de prioriterar.
När de någon gång väljer de mer miljövänliga alternativen gör de det hels när det s a s syns. Dvs de kan själva visa upp sig i god dager inför andra,  ex genom att bo på miljömärkt hotell.
– Att betala mer till en researrangör för att främja miljön är en dold handling som inte syns och därmed inte ger samma status. Det är mer troligt att en turist väljer gröna alternativ om det ger en fördel, säger Therese Hedlund.
Oerhört deppigt resultat tycker vi, som insett att vårt billiga flygande tvärs över världen nog måste vara en historisk parentes. Men när vi försöker välja miljövänligare resealternativ är de ofta för dyra. Kanske måste vi bara börja stanna hemma. För det kollektiva bästa.

 

Läs om avhandlingen här. Där finns även en länk för dig som vill läsa hela.

Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: