Blind kärnkraftstro

Inför valet till EU-parlamentet har energifrågorna hittills spelat en blygsam roll. Men Moderaterna går nu ut och säger sig vilja driva på för ny kärnkraft i Europa. Och man påstår sensationellt nog att ”med mer kärnkraft kan vi också få lägre elpriser i Sverige.” Läs mer

Allmännyttan i ett vidare perspektiv

Bild: tvättmaskin

Det blir allt tydligare att klimatet har staka kopplingar till konsumtionen och inte bara till produktionen i sig. Mycket av produktionen ingår visserligen som ett led i annan produktion, exempelvis ny teknologi i textilmaskiner av olik slag, men största andelen av världens produktion är antagligen produktion för konsumtion. Läs mer

Tar ledigt från miljösamvetet

Turister väljer bort gröna alternativ då de planerar var de ska resa och vilket transportmedel de ska använda. Däremot kan de tänka sig ett miljövänligt boende Läs mer