Akademiker släpper loss

Tidskriftsomslag

[130601] Confero är en ny tidskrift som utges av doktorander. Här vill man granska det akademiska systemets förtjänster och brister inifrån.

Mäthysterin har nu gripit den akademiska kulturen i sitt järngrepp. Länge ansågs det finnas ett ganska oproblematiskt förhållande mellan antalet citeringar av forskningsrapporter och vetenskaplig kvalitet. Nu har mätningarna i ännu högre grad blivit hårdvaluta. Men i takt med att även det politiska systemet också börjat omfatta mätningar som en metod att styra forskningen har intresset för fenomenet ökat bland akademiker.

Det är förstås speciellt glädjande att doktorander intresserar sig för det akademiska systemets inre strukturer. Den nystartade Confero har redaktion i Linköping och man har ambitionen att bli en tidskrift att räkna med för doktorander på den globala arenan. Texterna publiceras därför på engelska.

Innehållet är lite friare än normalt för den akademiska världen. Här har man ambitionen att publicera essäer, vilket gör det intressantare för många av oss som inte befinner oss i de akademiska diskursernas hetluft. Premiärnumret behandlar mätkulturen, med den underliggande frågan om det ens är möjligt att mäta kvalitet.

Inledningstexten är skriven av ekonomhistorikern Ylva Hasselberg, som bland annat har skrivit boken Vem vill leva i kunskapssamhället? Här skriver hon om ungefär samma saker i artikeln medd den fyndiga rubriken Drowning by numbers. On reading, writing and bibliometrics. En intresant punkt som jag själv stannade upp inför. Är hennes påpekande att en referens aldrig blir bättre än hur kvaliteten på läsandet, alltså hur läsaren tar till sig innehållet. Det är ett perspektiv som ligger långt utanför mätkulturens förespråkare.

Nästa artikel är skriven av ännu en för Albas läsare bekant person, idéhistorikern Sven-Eric Liedman. Han tar bland annat upp ett begrepp som han kallar pseudo-kvantiteter. Egentligen handlar begreppet om kvalitet och om dess relation till kvantitet. Liedmans diskussion är dock ingen upprepning av Hasselbergs, även om det naturligtvis finns överlappande resonemang också.

Confero har kastat loss och det ska bli spännande att följa utvecklingen. Ett första nummer kan väl inte bli annat än ett avstamp. En sak tycker jag att redaktionen bör fundera över och det är översättningen till engelska. Vissa texter ligger ganska nära det svenska språket, närmast rakt översatt. Då tror jag att läsare från andra länder kan få svårigheter att läsa texten. Kanske finns här rent av översättningar gjorda i datorn? Engelska kräver mer än så.

▪ Christer Wigerfelt

TidskriftsomslagConfero
Essays on Education, Philosophy and Politics
#1 Managing by Measuring
Linköpings universitet 2013

Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: