Granta går på jakt

Granta nr 3. Tema: Jakt
Bokomslag

Ida Linde skriver som vanligt en hårt stiliserad språk- och psykologistudie, novellen Västerbotten, i Granta nr 3: Jakt. Läs mer

Tidskrift med hög kvaltet

Tidskriften Granta #2 – Tema Mod
Tidskriftsomslag

Tidigare i år kom det första numret av svenska Granta. Precis som i den brittiska originalversionen låg fokus på personliga berättelser: ibland i reportageform, ibland i form av noveller eller romanutdrag. Läs mer

Akademiker släpper loss

Tidskriftsomslag

Confero är en ny tidskrift som utges av doktorander. Här vill man granska det akademiska systemets förtjänster och brister inifrån. Läs mer

Klassisk tidskrift nu på svenska

Granta, kulturtidskrift
Omslag

Tidskriften Granta har funnits i mer än hundra år och har i flera decennier varit en av de ledande engelskspråkiga tidningarna för samtida litteratur. När tidningen nu släpps på svenska så är det naturligtvis stort, särskilt som det rör sig om en egen svensk version där svenska originaltexter blandas med översatta texter. Läs mer

Knyter ihop småkryp med litteratur

Tidningsomslag Skörvnöpparn

Skörvnöpparn är en slags vildare, friare fortsättning på tidskriften Natur i Norr, som Anders Nilsson var redaktör på, men han fortsätter mer enväldigt fritt med Skörvnöpparn som sin egen tidskrift. Läs mer

Tar diskussioner på allvar

Detet. Jaget. Överjaget. T.o.m Självet och Varat. Den freudianska Berättelsen är full av topografiska begrepp, ett slags ”inre instanser” vars substans inte kan prövas och vars definitioner snabbt blir alltmer utflytande i fackpressen. Läs mer

Ajgi lever vidare genom sin poesi

Läsaren blir inte ledd eller uppfordrad, man samtalar med honom som med en jämlike, skriver poeten Gennadij Ajgi i sin essä Sömn-och-poesi (översatt från ryskan av Annika Bäckström) som finns med i tidskriften Ariel nr 3-4 2006. Ytterligare essäer, samtal och artiklar av Ajgi kommer i svensk översättning (av Annika Bäckström och Mikael Nydahl) till vintern, i boken Samtal på avstånd. Läs mer

Mellan lättsamt och allvarsamt

Nummer 1-2 (2006) av den göteborgsbaserade tidskriften Fantasin har konstruktion som tema. Mycket har skrivits och mycket skulle kunna skrivas om konstruktion; redaktionens inledning beskriver konstruktionen, eller snarare dekonstruktionen, i detta nummer som ”att rycka fernissan av könet, rummet, litteraturen, medelklassen”. Följer härpå – i Fantasin, som ändå kallar sig litterär kulturtidskrift – djuplodande analyser, debattartiklar eller referensfyllda essäer? Nej. Gör det mig som läsare besviken, snuvad på konfettin? Nej, inte det heller; här konstrueras och dekonstrueras text, kön och klass på andra sätt, på Fantasins sätt. Redaktionen menar att ”en kulturtidskrift kan vara annat än tunga textblock, gamla gubbar och exkluderande referenser” (se Fantasins hemsida). Läs mer

Om konst och teater på nätet

I djungeln av nättidningar kan man orientera sig med hjälp av tidskrift.nu, förutsatt att man har överseende med att ramla över både ouppdaterade sidor och en del som känns tveksamt om det verkligen är en tidskrift. Två pärlor bland nättidningarna är nummer.se och omkonst. Läs mer

Viktigt ha rätt fokus för alla tidskrifter

Jag var i Krakow i förra våren. I samband med detta fick jag höra en historia från tiden före murens fall. Det härjade en influensaepidemi i staden och kön till apoteket var lång. Alla behövde penicillin. Kön ringlade sig ut på gatan. Problemet var att penicillinet höll på att ta slut. Det räckte bara till tio personer och i kön stod det tjugo. Den salomoniska lösningen blev: Vi delar på det som finns. Alla får lite. De tjugo personerna fick dela på penicillin till tio. Resultatet var naturligtvis att ingen blev frisk. Läs mer