Författaren vs. boken

Elena Ferrante – Ferrante om Ferrante: essäer, artiklar och intervjuer
vinjettbild

Att läsa Ferrante om Ferrante är plågsamt. Nästan lika plågsamt som att läsa debutboken Plågsam kärlek, som kom ut under fjolåret. Men plågsamheten handlar inte om Ferrante själv, som är en av samtidens största författare och skapar ytterst välgestaltade och njutbara romaner, med en tematik vävd kring kvinnors liv i den förunderliga staden Neapel. Läs mer

Starka texter av och om Krusenstierna

Anna Williams (red) – Och jag vet att jag är genial
Bokomslag

Bild på Agnes von KrusenstjernaAgnes von Krusenstjerna debuterade 23 år gammal som författare på Bonniers förlag år 1917 med romanen Ninas dagbok. Året därpå kom romanen Helenas första kärlek och 1922 den första boken i serien om Tony, som blev en stor framgång hos kritik och publik och lade grunden för ett författarskap som nu framstår som ett av landets viktigaste under 1900-talet. Läs mer

Intro till Lotass

Lotta Lotass – Varia
Bokomslag

Lotta Lotass har under tjugohundratalet utvecklat ett mycket kompakt författarskap inom en icke-ideologisk dokumentarism riktad mot naturvetenskap, ”manlig” upptäckarkultur och vetenskap med apokalyptiska, karga landskap som fond för mångstämmiga inbrott av röster, uppräkningar och ofta absurda eller parodiska språkmöten i stil med en Beckett eller Alexander Kluge. Läs mer

Akademiker släpper loss

Tidskriftsomslag

Confero är en ny tidskrift som utges av doktorander. Här vill man granska det akademiska systemets förtjänster och brister inifrån. Läs mer