Läs mer här om kulturpolitik

[140312] Vinjett för kulturdebattKulturpolitik väcker känslor både hos politiker och kulturutövare. Här för du en liten guide med läsning om kulturens olika skepnader. Några av texterna kommer från de deltagande debattörerna i vårt arrangemang 31 mars.

Kulturstrategier

Kulturstrategi för Göteborgs stad

En mötesplats i världen
Kulturstrategi för Västra Götaland 2012–

Förkortad kulturstrategi
för Malmö stad 2014–2020

Texterna nedan har har varit publicerade tidigare

Sven Nilsson
Uppdatera succén från 1974, SvD 9 mars 2014

Kjerstin Norén
Befria oss från kulturpolitiken! alba.nu  23 maj 2013

Kjerstin Norén
När offret kommer till tals, alba.nu 15 nov 2013

Jonas Fröberg
Censur dold i administrativ språkdräkt, alba.nu 23 maj 2013

Johan Öberg
Göteborg & korruption, Glänta 2-3.2013

Christian Swalander
Kultur och ekonomi med olika perspektiv, alba.nu 24 maj 2010

Christer Wigerfelt
Handlar det om kultur eller makt? alba.nu  19 feb 2002

Rasoul Nejadmehr
Vidgat deltagande en nyckelfråga, alba.nu  23 maj 2013

Majsa Allelin
Hur kan kulturen demokratiseras? alba.nu  23 maj 2013

Christer Wigerfelt
Klass och kulturvanor undersökta, alba.nu  23 maj 2013

Christer Wigerfelt
Konserthuset – finkulturens sista bastion? alba.nu  23 maj 2013

▪ Christer Wigerfelt