Vem har sänkt lönerna?

Bokomslag

[141021] Erik SandbergI Lönesänkarna undersöker journalisten och dokumentärfilmaren Erik Sandberg sambandet mellan lönesänkningar hos löntagare och ökande vinst för aktieägare under de senaste tjugo-trettio åren. Sambandet kommer att chocka dig, som det skulle kunna ha hetat på de otaliga klicksajter som finns därute.

Det känns befriande att i valets efterdyningar läsa en journalist som inte bara ägnar sig åt en kortsiktig analys av fyra år hit och dit. Erik Sandberg gräver sig djupare tillbaka än så, till åttiotalet och vidare. Han försöker förstå följande:

  • Hur kan det komma sig att trots att löntagare producerar varor och tjänster till ett större värde än någonsin tidigare, ser de en nästan lika liten del av vinsten som arbetare under 1900-talets början?

Handen upp den som tror att det är en slump.

Det är inte en slump.

Erik Sandberg driver tesen att det är en mycket medveten, ihärdig rad beslut som ligger till grund för ojämlikheterna. Att politiker från höger till vänster konsekvent sett till näringslivets och aktieägarnas behov framför löntagarnas, och därmed infört en hel del reformer och åtgärder som gjort allt för att bibehålla och till och med öka ojämlikheterna mellan dessa två grupper.

Sandberg har ett bra, journalistiskt och tydligt driv i berättelsen. Han är väldigt mån om att läsaren hela tiden är med på resonemanget och får alla fakta i rätt tid. Ibland kan sådan resonemangsjournalistik bli raljerande amerikansk, skrivande på näsan: ett överkörande. Och det tror jag inledningsvis när jag läser ”Lönesänkarna” att det ska bli, för där kommer: vi vet ju alla att löntagarna hade det bättre på sjuttiotalet och det var jämlikt, men hur har det blivit så?

Men sen förstår man honom allt bättre. Framför allt genom intervjuer och anekdotisk bevisföring. Han pratar med bland annat Ingvar Hultenius, som arbetar på Scania i Oskarshamn, Bertil Åberg, aktiesparare bosatt i Saltsjöbaden, Kjell-Olof Feldt, gammal finansminister och Birgitta Swedenborg, förespråkare för sänkta löner.

En intressant bild framträder på ett trovärdigt vis: från alla håll och kanter verkar det bekräftas och stämma: lönerna har blivit lägre samtidigt som produktionen ökat. Ökat har även vinsterna.

Och med Björn Afzelius ord i ”Gånglåt från Sörgården”:

Vem är det som tjänar på det?

Erik Sandberg hamrar inte in budskapet, men det framträder ändå tydligt nog: ett fåtal tjänar på det, inte samhället i stort.

”Lönesänkarna”, både i bokform och tevedokumentärform, är viktig och angelägen samhällsjournalistik där den behövs.

▪ Arvid Svenske

BokomslagErik Sandberg
Lönesänkarna
Ordfront 2014 

Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: