Betraktelse över den europeiska själen

Per Wirtén – Är vi framme snart? Drömmen om Europas förenta stater
Per Wirtén. Foto: Johanna Hanno

De senare årens utveckling inom den europeiska unionen har på många sätt varit nedslående och har också lett fram till en utbredd skepsis rörande möjligheterna till en djupare integrering av unionens länder, ekonomiskt, socialt och kulturellt. Greklandskris, flyktingkris, Brexit, ja, det är mycket som kommit gemenskapen att vackla. Läs mer

Mat på börsen och undernäring i Niger

Martin Caparrós – Hunger
Bokomslag

Den argentinske journalisten Martin Caparrós Hunger är förmodligen den mest betydelsefulla av årets böcker. Det är en grundligt genomarbetad, både djupt gripande och oerhört kunnig betraktelse över en värld där orättvisan råder och miljoner människor varje år hungrar ihjäl. Läs mer

Maktens långa rötter i Mellanöstern

Ingmar Karlsson – Roten till det onda
Bokomslag

Under första världskriget vacklade det en gång så mäktiga osmanska riket på undergångens rand. För hundra år sedan, 1916, slöts ett hemligt avtal som signerades av den brittiske underrättelseofficeren Mark Sykes och den franske diplomaten Francois George-Picot. Läs mer

Krisen ingen vill prata om

Therese Uddenfeldt – Gratislunchen
Bokomslag

En övergång från ett samhälle beroende av fossila bränslen och råvaror till ett som bygger på rena och förnybara kan inte ske utan att samhället i grunden förändras på ett sätt som debatten om miljö- och klimatfrågorna förbigår eftersom de är så alarmerande att ingen opinion kan skapas kring problemen om förändringens hela vidd tydliggörs. Läs mer

Fångad och förnedrad av IS i Syrien

Puk Damsgård – Ser du månen
Bokomslag

I maj 2013 blev den unge danske fotografen Daniel Rye fånge hos IS i Syrien. Tretton månader senare släpptes han mot en lösensumma på två miljoner euro. Ser du månen, Daniel är berättelsen om tiden i fångenskap. Läs mer

Har religionen någon skuld till krigen?

Karen Armstrong – Med Gud på vår sida
Bokomslag

Att religioner orsakar krig är en spridd uppfattning. I Med Gud på vår sida vill religionsvetaren Karen Armstrong motsäga den uppfattningen. Läs mer

Hon gav världen Linggymnastiken

Birgitta Wistrand – Martina Bergman Österberg

Idrottshistorien handlade från början om manliga lekar och prestationer. Pehr Henrik Lings skapelse GCI, Gymnastiska Centralinstitutet (senare GIH), var inget undantag. Men redan 1864 öppnades utbildningen för kvinnor. Det är på sin plats att lyfta fram de kvinnliga pionjärerna. Läs mer

Bör vi ha rätt att välja att vilja dö?

Inga-Lisa Sangregorio – Den sista friheten. Om rätten till vår död
Bokomslag

Den sista friheten är en engagerad och temperamentsfull men också mycket väl argumenterad skrift till förmån för rätten att med lagens och läkarvetenskapens stöd få avsluta sitt liv om man lider av en obotlig sjukdom som man kommer att dö av inom en snar framtid och under svåra plågor. Läs mer

Spanjorer mot strömmen

Lotta Elstad – Podemos. Vänsterpolitik i kristid
Bokomslag

Den norska journalisten Lotta Elstad utkom våren förra året med en liten reportagebok om det nya spanska vänsterpartiet Podemos. I höstas kom en svensk översättning med ett nyskrivet efterord av Elstad. Läs mer

Unken lukt från polisstationen

Hanne Kjöller – En svensk tiger
Hanne Kjöller

Hanne KjöllerHanne Kjöller är ledarskribent på Dagens Nyheter och skriver gärna om myndighetsmissbruk och missförhållanden inom myndigheter. Hon kritiseras ofta hårt för att hon skriver om hur hon anser att bidrags- och andra sociala förmånssystem missbrukas av till exempel sjukskrivna och andra klientgrupper. Läs mer