Dödssynderna i ny skepnad

Bokomslag

[141124] Hur ska vi leva med varandra för att skapa så lite gnissel som möjligt i samhället? Den kristna kyrkan har formaliserat några grundläggande etiska regler i de tio budorden. Senare kompletterades de med de sju dödssynderna. Är dessa tidlösa eller beroende av sin tid?

Stefan Einhorn är läkare och författare och har ägnat tid åt att sätta in dödssynderna i relation till samhället. Han har använt samhällsvetenskapliga metoder för att borra sig ner i ämnet – dels en traditionell enkätundersökning med över tusen personer, dels med djupintervjuer bland dess och slutligen har en expertpanel utfrågats.

Den katolska kyrkan har under medeltiden fastlagt dess dödssynder:

1. Högmod
2. Vällust
3. Frosseri
4. Girighet
5. Lättja
6. Vrede
7. Avund

Dessa dödssynder har inte ändrats sedan dess, vilket ju kan tolkas som att människans drivkrafter ser ut idag som då de formulerades. Eller annorlunda uttryckt, vår personlighet är relativt stabil under livets gång. Kanske är det bekvämt med statiska begrepp i en värld som är allt annat än stabil. Men Stefan Einhorn tvivlar på att dödssynderna är lika statiska som de mer generella delarna av de tio budorden. Gudarna må variera medan övriga budord är liknande i de flesta religioner.

Nyare studier av vår personlighet pekar mot att vi ändrar vår personlighet några gånger under vårt liv. Störst är förändringarna i perioden 20–40 år, men även både före och efter. Vi blir enligt Einhorn mindre emotionellt instabila med åren.

Enligt författaren är inte människan ensam om sitt beteende utan även hos djuren finner han tecken på något som liknar dödssynderna, Kanske ska man inte bli förvånad att människoliknande apor uppvisar tecken på osjälviskt beteende. Aporna är ju ändå vår kusin. Men resonemanget är vidare än så. Många hundägare hävdar med bestämdhet att deras hundar hänger med huvudet och undviker mattes eller husses blick när de burit sig illa åt. Liknande resonemang gäller för allt från ekorrar till elefanter.

Stefan Einhorn går igenom några egenheter hos människan som knyter an till dödssynderna, Som svärta i vårt sinnelag. Varför har vi mörka sidor? frågar han sig. Länge trodde vi, skriver han, att våra gener främst påverkar våra kroppsliga egenskaper. Men senare studier visar att vi liknar våra föräldrar till sättet, inte bara för att vi vuxit upp under deras inflytande, utan även för att vi ärvt detta. Man kan se denna del av boken som en förberedelse för en uppgradering av dödssynderna, som är:

1. Falskhet
2. Hat
3. Hänsynslöshet
4. Översitteri
5. Trångsynthet
6. Främlingsfientlighet
7. Girighet

Varje av de nya dödssynderna beskrivs och illustreras med exempel ur vardagslivet. Här finns även redovisning av hur enkätundersökningen har fallit ut för de olika dödssynderna. Något som inte behandlas, men som blir tydligt när man jämför de bägge listorna, är att samhället influerat den nya listan. Dödssynderna går alltså i riktning från det privata till det offentliga.

▪ Christer Wigerfelt

BokomslagStefan Einhorn
De nya dödssynderna.
Våra mörkaste sidor och hur vi kan hantera dem.
Forum 2014

Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: