Stöd till översättning att söka

[150826] Stödet kommer från VGR:s kulturnämnd och ska ge ökade möjligheter till försörjning och synlighet för författare med invandrarbakgrund i regionen.

Översättarstödet är sökbart för förlag som planerar att publicera verk av författare som är bosatt i Sverige men med annat modersmål än svenska, och vars verk ska översättas till svenska. Stödet  söks av bokförlag tillsammans med författare.  År 2015 ska  författaren vara skriven i Västra Götalandsregionen.

Ansökningen sker på nätet till och med 9 oktober

Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: