Nr 6 2002 – Konst och vetenskap

[021024] Nr 6 2002 – Konst och vetenskap
NR 6 [43]
24 oktober 2002
Årgång 6

För åtta år sedan var jag i Linköping på en intressant tillställning,
som handlade om vad som förenar vetenskap, konst och entreprenöranda. I
centrum stod konstnären Christo – han som packar in broar och
riksdagshus – som fick personifiera kreativitet och entreprenörskap.
Forskare är också intresserade av att veta mer om kreativa processer i
sin forskning. Mitt intresse för kreativitet handlade om dess avgörande
betydelse för vad som kallas kunskapssamhället, främst relationen mellan
konst och vetenskap. Men jag lämnade Linköping lika frågande som jag
åkte dit.
Under senare tid har det börjat hända saker i gränsområdet mellan konst
och vetenskap. Kan konst bidra till en utveckling av vetenskap? Eller
tvärtom? När vi har samlat in texter från både forskare och konstnärer
blir bilden splittrad. Men spännande!

CHRISTER WIGERFELT, RED


DARIUSH MOAVEN-DOUST
TEKNIKEN BESTÄMMER KONSTENS RAMAR
Läs mer
När man diskuterar relationen mellan konst och vetenskap, bör man hålla
i minnet att vetenskap och teknologi inte är samma sak. Konsten fastnar
oftast i teknikens famn.

CHRISTER WIGERFELT
HUR FÖRÄNDRAS SAMHÄLLET AV DIGITAL KONST?
Läs mer
Digital kultur påverkar samhället på ett djupare plan än ungdomars sätt
att kommunicera med sms på mobiltelefon. Hur påverkas då samhället av
digital konst? Intervju med Bryndis Snaebjörnsdottir.

MATS NORDAHL
KONST & VETENSKAP HAR NÄRMAT SIG VARANDRA
Läs mer
Konsten och vetenskapen har på många sätt närmat sig varandra under de
senaste årtiondena. Det finns även exempel på hur konsten har påverkat
vetenskapen.

MONICA SAND
KONSTNÄRER & FORSKARE BEHÖVER MÖTESPLATS
Läs mer
Hur ska man få konstnärer att vilja arbeta med aspekter av
naturvetenskap, matematik och teknik? Och hur ska forskare få ut något
av att jobba med konst? Varför inte skapa en mötesplats!

HANS HEDBERG
PLACERA KONSTEN I ETT INGENMANSLAND
Läs mer
Konstens roll är att vara ifrågasättande och fungera som en ursoppa för
nya tankesätt. Det kan leda till konflikter när konst blir vetenskap som
ska inordnas i det akademiska livet.

CARL HENRIK SVENSTEDT
VI GÅR FRÅN ORD TILL HANDLING
Läs mer
Malmö högskola har i flera år skapat många olika projekt där vetenskapen
har påverkat konsten. vår paroll är: inga laborativa övningar – ut på
scenen!


Ur gamla nummer
Nr 3/1997 – UFON, ROBOTAR OCH JÄTTEMYROR
Läs mer
KONSTEN ATT SE KLART
Läs mer
Nr 6/1997- LEKANDE, SKAPANDE OCH KAOS
Läs mer
Nr 7/1997 -GÖTEBORG HAR ETT BRA LJUD
Läs mer
EN VACKER STAD SKJUTER UNDAN KULTURLIVET
Läs mer
Nr 1/1998 -PÅ JAKT EFTER NYA FORMER Läs mer
Nr 3/1999 – ODÖDLIG KONST?
Läs mer
Nr 2/2000 – TEMA – EN DESIGNAD VÄRLD
Läs mer
Nr 3/2000 – INTE BARA FRANKENSTEIN – VAR FINNS POPULÄRVETENSKAPEN Läs mer
Nr 7/2000 – TEMA – MUSIK I DEN DIGITALA REVOLUTIONEN
Läs mer


SALAMANDER Läs mer
Kvalificerat skvaller
uppsnappat i farten

Recension
SAMUEL EDQUIST
VART GÅR VI NU?
Läs mer
Forskare och aktivister diskuterar i den här antologin vilka vägar som
finns att gå i kampen mot globaliseringens negativa effekter. En lärorik
och intressant bok.
Globalisering hur då? Nya vägar för den globala rättviserörelsen –
Kristoffer Talltorp & Olav Unsgaard, red

Recension
SIRI REUTERSTRAND
RUNDA BRILLOR, LÅNGT HÅR
Läs mer
En självbiografisk roman om det sena sextiotalet och det tidiga
sjuttoitalet. Komplett med gröna vågen, progg och allt. Märkligt nog
verkar Mosskin ha haft det rätt tråkigt. Trots att han påstår motsatsen.
Peter Mosskin – Är du lönsam lilla vän?

Recension
KERSTIN BERMINGE
RÄDDHÅGSEN DEBATT OM HUMANIORA
Läs mer
I dagens postmodernistiska samhälle kommer studenterna till humaniora i
strida strömmar. Men de etablerade uttolkarna mumlar om humaniorans
begränsningar.
Humniora utan humanism, humanism utan humaniora
Lars Sewilius Berg, Lena Ulrika Rudeke (red.)

Omläsningen
LEIF WILEHAG
MODERN KLASSIKER I NYUTGÅVA
Läs mer
Efter 40 år kommer den nu i pocket, den omdebatterade romanen 491. Mest
minns vi kanske filmatiseringen som gjordes av Vilgot Sjöman. Men den
tål att läsas igen. Inte minst för tidsskildringen.
Lars Görling – 491

Recension
STEFAN COSTER
BAKGRUND TILL MELLANÖSTERN-KONFLIKTEN
Läs mer
En personligt hållen faktarik betraktelse över den evigt pågående
mellanöstern-konflikten. Många argument för palestinavänner och en
tankeställare för andra.
Andreas Malm – Bulldozers mot ett folk

Recension
LENA ULRIKA RUDEKE
”LIVET MÅSTE VARA EN BERÄTTELSE”
Läs mer
I uppföljaren till succén Hohaj är Rynell tillbaka i geografins och det
mänskligas utmarker. Resultatet är en välberättad historia som kan läsas
på flera plan.
Elisabeth Rynell – Till Mervas

Debatt
JOHAN LINDSTRÖM
FOLKBILDNING ELLER STÖD FÖR NAIV FORSKNINGSMASKIN
Läs mer
Vetenskap och Folkbildning är en förening som verkar för en vetenskaplig
världsbild och bekämpar okultism. Men föreningen sprider en starkt
förenklad världsbild menar vår debattör.

Läs mer

KRÖNIKA
– Det gick en suck av lättnad i Bryssels korridorer efter valet på
Irland. Läs mer
CECILIA MALMSTRÖM
EU-PARLAMENTET (fp)

VÄSTSVERIGE
Läs mer
Västsvenska länkar
Kultur, politik
och mycket annat
Läs mer

KOLLEGOR PÅ NÄTET
En lista på 62 tidskrifter som finns på nätet hittar du här>>
Läs mer
Den som är mer intresserad kan även läsa Alba nr 5/02
Läs mer

& REGIONER
Specialbilaga
om globalisering , Europa och regioner.
Krönikör Bengt Johansson:
Sjuk debatt om regioner
Läs mer Läs mer

KULTUR & EKONOMI
Specialbilaga
i samarbete med BRG och Teknikbrostiftelsen i Göteborg.
Senaste datum: 020422
Läs mer Läs mer

BILDBEVISET
Ibland är konsten och vetenskapen i alla fall på samma fysiska plats.
Bilden är från Göteborgs Vetenskapsfestival

Läs tidigare publicerade artiklar om konflikten mellan Palestina och
Israel Läs mer

PÅ TAL OM RASISM

En ny kunskapsbank om organiserad rasism i Västsverige
hittar du Läs mer


Till sist…
Det påstås att tystnad är en bristvara i dagens samhälle. Men det är
inte sant. Försök bara att kommunicera med centrala beslutsfattare vid
Göteborgs universitet. Där går tiden mer än den kommer.
GUIDO SATIR

Taggar
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: