Nr 3 2001 – Smuts ingen skitsak

[010426] Nr 3 2001 – Smuts ingen skitsak
NR 3
26 APRIL 2001
Årgång 5

Våren är här och det är dags att vädra ut. Tänkte vi. Sen tänkte vi
en gång till och insåg att smuts dyker upp i många olika skepnader.
Kopplingen mellan hälsa och hygien är en lång historia, vilket vi
rapporterar om. Men hur vi förhåller oss till smuts säger också mycket
om vår livsstil. Se smutsen i vitögat!


KRÖNIKA
CECILIA MALMSTRÖM
UTSIKT FRÅN EU-PARLAMENTET
Läs mer
Öppenheten måste gälla såväl dagens och morgondagens handlingar som
gårdagens. Vi svenskar i Europaparlamentet skryter gärna om vår
lagstiftning på detta område. Men kanske ska vi först tvätta den svenska
byken?

PETER JOHANSSON
SMUTS SOM MÖJLIGHET OCH HOT
Läs mer
Våra reaktioner inför smuts och orenhet är ofta starka. Varför är det så
och vad är det som bestämmer vad som skall betraktas som smuts. Vi har
fördjupat oss i smuts i teorin.

SIRI REUTERSTRAND
ETT TAMT VILDDJUR?
Läs mer
Egentligen finns det ingen riktig koppling mellan hygien och hälsa.
Tvättar oss och städar gör vi bara för att vi vill verka ofarliga inför
varandra.

RAGNAR RYLANDER
HOT I NÄRMILJÖN
Läs mer
Med start 8000 f Kr och
fram till i dag får vi en inblick i hur hoten mot människans hälsa
skiftat genom tiderna. Från parasiter till nykomponerade kemiska föreningar.

CHRISTER WIGERFELT
VART TAR SMUTSEN VÄGEN I KUNSKAPSSAMHÄLLET?
Läs mer
Det som var rent igår är smuts idag. Gränserna och toleransen har blivit
allt snävare. Men kanske ser vi nu inledningen till en ny syn på smuts?

MAGNUS KÖRNER
HYGIEN PÅ RULLE
Läs mer
Dasspapper på rulle. Hur skulle vi klara oss utan det? Skulle vi
fortfarande skrapat av oss med en pinne eller en slev? Alba berättar
historien om hur svenska folket lärde sig att torka rumporna med kräppat
papper.

PETER JOHANSSON
SMUTSIGA DEFINITIONER
Läs mer
Vi har slagit i nya och gamla uppslagsverk efter smutsiga ord. Vad lade
man in i begreppet hygien år 1909 och vem var egentligen Smuts?

Ur gamla nummer
Smuts är ett vitt begrepp och vi har skrivit mycket som kan ha
anknytning till det. Leta bl a i de här gamla numren av Alba:
Nr 3/97
VETENSKAP OCH POPULARISERING
Läs mer
Nr 1/98
BOENDE
Läs mer
Nr 5/98
DÖDEN
Läs mer
Nr 6/98
GÖTEBORG
Läs mer


SALAMANDER
Läs mer
Kvalificerat skvaller
uppsnappat i farten

Debatt
HANS HANSSON
VADÅ SJÄTTE SINNE?
Läs mer
Eva Moberg skrev en artikel i Ordfront Magasin (3/99) om vetenskapliga
fördomar. Naturvetaren Hans Hansson skrev en replik men refuserades.
Svaret kommer här istället.

Debatt
MARGITA BJÖRKLUND
SKRÄMMANDE ATTITYD AV WIGERFELT
Läs mer
Christer Wigerfelt agerar betygsstormare i Alba 1/01. Folkpartiet har
gått ut i en nationell kampanj för mer betyg i skolan. Margita
Björklund, tungt kommunalråd i Göteborg, ger Albaredaktören svar på tal.

Replik
CHRISTER WIGERFELT
GÅRDAGENS KUNSKAPSSYN RÄCKER INTE LÄNGRE
Läs mer
Det luktar den gamla
vanliga partipolitiska retoriken. Men frågan om kunskapens väsen i en
alltmer globaliserad värld är mycket större och mer djupgående än så.

Recension
SIRI REUTERSTRAND
EN RIKTIG TUNGVIKTARE
Läs mer
Den moderna staden tar form av Eva Eriksson är tung. Riktigt tung i
dubbel bemärkelse. En rejäl bok som verkligen håller vad det digra
omfånget lovar.

Recension
MAGNUS KÖRNER
HUR VAR DET – EGENTLIGEN?
Läs mer
Ofta är det tungt och torrt att läsa historiska skildringar. Men ibland
glimtar det till av liv. I Kropp och ande – privatliv i renässansens
Tyskland, av Steven Ozment hittar recensenten en människa av kött och blod.

Recension
PETER JOHANSSON
KINA OSMINKAT
Läs mer
Genom Jan Wongs vakna ögon
får läsarna ta del av ett Kina i snabb förändring. Rådande kommunism är
om man får tro Wong på väg bort. Frågan är vad som kommer istället.

Omläsningen
LEIF WILEHAG
EN TRUMMIS ÅTERUPPLIVAS
Läs mer
Attack! Attack! Runt, runt hela tiden! De döpte sig till The Who och
trummisen hette Keith Moon. Dog tidigt, men nu återuppväckt av ett annat
popsnöre.

Anmälan
CHRISTER WIGERFELT
MÄRKVÄRDIG IRONI ÖVER KARRIÄREN
Läs mer
Den ironiska generationen ser på samtiden på sitt speciella sätt. På
Alba har vi många gånger anlitat tecknaren Henrik Lange. Nu har hans
kvinnliga generationskamrat Joanna Rubin Dranger slagit till med Fröken
Märkvärdig och karriären.

Läs mer

Guidos aforismer
VILDCAMPARNA
Bland mördarbakterier, -sniglar och -bin
dväljs även dråpliga, tvåbenta svin.

UR FOTOBOKEN LÄTTRIMMAD VITTERLEK
SÄLJS BARA PÅ NÄTET
Köp den på Biologiks hemsida

Läs mer

VÄSTSVENSKA LÄNKAR!
Vad gör de västsvenska ledamöterna i riksdagen mellan två nummer av Alba?
Möt några av dem
Läs mer

Missa inte
bilagan
Kultur&Ekonomi Läs mer
Läs mer

Taggar
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: