Ur Albas arkiv: Läsarna och demokratin

Vinjettbild

[200118] Under några år fram till 2000 gjordes en demokratiutredning med Bengt Göransson som ordförande och Erik Amnå som sekreterare. Det skrevs många intressanta rapporter, men några djupare avtryck satte den tyvärr inte.

Alba fanns med i en lösare redaktionskommitté. Något konkret arbete utfördes aldrig men vi fick några spännande kontakter. I en av de skriftserier som gavs ut skrev Anders Johnson en text om demokratins förhållande till läsandet. Den gav vi ut i modifierade form i Alba nr 1/2000. Då gav vi fortfarande ut  samlade nummer, medan vi idag har fortlöpande utgivning.

Anders Johnson, tidigare riksdagsledamot för Folkpartiet, pekar bland annat på skillnaderna mellan talspråk och skriftspråk. Han hänvisar till Goethe som hävdade att ”den som vill skriva klart, måste först tänka klart”. Jag ser det som en ekvivalens, ”att skriva klart är att tänka klart”. För egen del har skrivandet blivit ett sätta att skärpa tankegångar.

År 2000 hade många skaffat dator men uppkoppling till nätet var fortfarande inte en allmänning. Framför allt fanns det inga sociala medier på nätet. Det kan vara intressant att ha i bakhuvudet när du läser artikeln.

Anders Johnson: Läsarna och demokratin

▪ Christer Wigerfelt
Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: