Nominera till Elvesonpriset

Tidskriften KRUT har lagt ner, men priset till Gunnar Elvesons minne lever kvar. Det delas ut till någon som verkat för skolans bästa och främjat dess demokratiska funktioner. Läs mer