När ålderdomen möter marknaden

Thord Eriksson – Folk dör här
Bokomslag

Resurserna till välfärden ökar men det finns ett undantag, åldringsvården. Där planar resurstilldelningen ut medan antalet äldre i behov av olika former av stöd ökar. Det här går inte ihop. Läs mer

Övervakningens nya centrum

Glenn Greenwald – Storebror ser dig
Bokomslag

Bluffdale, Utah. Var så säker om du haft ett känsligt telefonsamtal med en jurist eller en livsavgörande tidsbeställning per mail på en abortklinik: i Bluffdale, Utah hamnar de bland miljarder  meddelanden och kontakter. Läs mer

Ett politiskt spöke får åter liv

Henrik Arnstad – Älskade fascism
Bokomslag

Fascismen var någonting som uppfanns i början av nittonhundratalet, ställde till med en massa krig, elände och förstörelse- bland annat Andra Världskriget. Läs mer

Lidandets metastaser

Siddhartha Mukherjee – Lidandets konung. Historien om cancer
Bokomslag

Den amerikanske cancerläkaren Siddhartha Mukherjees monumentala bok Lidandets konung. Historien om cancer är ingen lämplig nattlektyr för den som är det minsta hemfallen åt hypokondri Läs mer

Kina – en regim i gungning?

Ola Wong – Pekingsyndromet. Kina, makten, pengarna
Bokomslag

Ekonomisk tillväxt är det allt överskuggande målet för Kinas kommunistiska parti. Det är också medlet för partiets bestående ställning som dominerande maktägande struktur och utgör legitimeringen av en kontrollapparat som infiltrerar allt socialt liv. Läs mer

Svenskar i USA i fyrahundra år

Lennart Pehrson – Den nya världen
Bild på Lennart Pehrson

Bild på Lennart PehrsonLennart Pehrsons Den nya världen är första delen i en trilogi om USA:s framväxt med fokus på invandringen från Sverige. Läs mer

Partikeln som förklarar en massa

Jim Baggott – Higgspartikeln 
Bokomslag

Naturvetenskaplig grundforskning fungerar ofta som ett hinder-stafettlopp över decennier eller mer: någon ställer en hypotes det ännu inte finns teknik för att pröva – ofta utifrån ren matematik. Läs mer

Den fotograferade historien

Juliet Hacking – Det här är fotografi

Fotografiets historia har skildrats ett flertal gånger i bokform. Nu kommer ännu en, i ett praktverk om allt från det första fotografiet över hustaken i Le Gras till den kinesiske konstnären Wang Qingsongs politiskt laddade bilder. Läs mer

Folk från skuggsidan ut i ljuset

Sofia Holmlund, Annika Sandén (red) – Usla, elända och arma
Bokomslag

Det här är en samling berättelser från undersidan. De båda redaktörerna är forskare i historia vid Stockholms universitet, och kapitelförfattarna har skilda specialiteter, men alla har betraktat samhällets historia genom ögonen på människorna på botten. Läs mer

Krisen beror på EU!

Stefan de Vylder – Eurokrisen
Bokomslag

Stefan de VylderStefan de Vylder menar att det är mycket oklokt att förena fasta växelkurser med fria kapitalrörelser inom en valutaunion. Läs mer