När kritiken ersätts med ett klick

Ulrika Kärnborg – Klickokratin
Bokomslag

Ulrika KärnborgNär tidningarna började lägga ut sitt material gratis tillgängligt på internet blev det inledningen på den kris som kan leda till att traditionella massmedier försvinner och med dem journalistiken om man med det avser granskande och klargörande information, framställd under villkor av vissa särskilda publicistiska etiska normer. Läs mer

Frankrikes nakna prakt

Alice Petrén – Made in France. Stolthet och nationalism

Alice Petrén var under många år Sveriges Radios korrespondent i Frankrike. I sin bok Made in France skildrar hon med en fin blandning av personlig upplevelse och saklig analys de senare decenniernas politiska och sociala utveckling i landet och ger också en fördjupande bild av tradition och kultur och vilken betydelse de har för värderingar och värderingsförändringar i dag. Läs mer

När girigheten tar över välfärden

Carolina Neurath och Jan Almgren – De svenska riskkapitalisterna
Bokomslag

Caremanskandalen och konkursen i JB Education satte ljuset på problemen med riskkapitalägda företag inom vård och utbildning. De redan starkt ifrågasatta företagen såg sig tvungna att ändra policy när det gällde öppenhet och tillgänglighet för medierna. Läs mer

Kvinna och läkare på barrikaden

Kristina Lundgren – Barrikaden valde mig
Bokomslag

”Ett strongt gråhårigt argsint och våldsamt intressant läkarfruntimmer med mycket humor”, är journalisten Bangs karakteristik av Ada Nilsson. Ett annat försök att fånga hennes mångsidiga personlighet är författaren Elin Wägners uttryck ”den stora slöserskan”, vilket syftar på Ada Nilssons stora generositet både med sig själv och med sina materiella tillgångar. Läs mer

Tragedi som kan återupprepas?

Jahoda, Lazarsfeld, Zeisel – De arbetslösa i Marienthal
Bokomslag

De senaste tio åren har vi i massmedia hört åtskilliga politiker och ekonomer påstå att dagens kris liknar eller är värre än den på 30-talet. Vad vet vi då om krisen på 30-talet? Läs mer

Nya fakta om gammal tragedi

Ulf Eneroth – Haveriet. Flygvapnet och kalla krigets offer
Bokomslag

Ulf Eneroth är mycket långvarig journalist vid Bärgslagsbladet, föreläsare på Poppius journalistskola sedan decennier, stipendiat om journalistikutvecklingen i USA och mycket annat. Läs mer

Arbetsmarknad utan likhetstecken

Kent Werne – Ofärdsland. Livet längs arbetslinjen
Bokomslag

Den femte april i år framträdde Fredrik Reinfeldt vid något som mest kan liknas vid ett frälsningsmöte för bokstavstrogna moderater på Svenska mässan i Göteborg. Läs mer

Partier invaderas av individualister

Michaela Möller och Anders Rydell – Broilers
Bokomslag

Svenska riksdagsledamöter är genomsnittligt yngre än parlamentariker i jämförbara demokratiska länder. Partierna har i valrörelserna sedan 1990-talet satsat på att föryngra sin representation i riksdagen. Läs mer

Vad lär vi av Europas revolutioner?

Håkan Arvidsson – Europas revolutioner
Bokomslag

Håkan Arvidsson föddes 1943, kom som student till Lund och var under ett årtionde aktiv i den revolutionära vänstern där.  Demonstrationerna mot firandet av universitetets 300-årsjubileum år 1968 var en tidig höjdpunkt i kampen mot det kapitalistiska samhället. Läs mer

Feminismen under historisk korseld

Yvonne Hirdman – Vad bör göras?
Bokomslag

Feminismen som idéströmning kom med upplysningen, spelade betydande roll under franska revolutionen. Mary Wollstonecrafts Till försvar för kvinnans rättigheter kom 1792, liberalerna Jeremy Bentham och John Stuart Mill hörde till pionjärerna. Läs mer