Forskning pågår

To ‘patch up’ or to ‘meet the needs’ Av Jenny Bengtsson, Johannes Lunneblad [11 oktober, 2023] FORSKNING PÅGÅR Navigating the politics and visions of ‘open school’ collaboration and equity work in urban areas in Sweden. A paper that explores how school community collaboration is given meaning by municipally employed coordinators whose task is to organize collaboration between school Läs mer

Pantrarna och ortenrörelsen

Bild: Pantrarna logo.

När medierna diskuterar ungdomsprotester är det oftast 1960-talet och framför allt de omvälvande händelserna 1968 som står i fokus. Många av Nordamerikas och Europas metropoler skakades detta år av politiska protester. Den gången var det välfärdsstatens unga som vände sig mot konsumtionssamhället, imperialismen och globala orättvisor. Läs mer