Forskning pågår

Digital konferens om eftersatta bostadsområden Av Jonas LIndbäck [220426] Centralförbundet för Socialt Arbete arrangerade 15 mars en digital konferens om ”eftersatta bostadsområden – glappet mellan myndigheternas åtgärder och frivilligorganisationernas insatser”. Jonas Lindbäck pratade om sina studier på en förortsskola och om ungas drömmar om framtiden som vuxna. SE VIDEO> Läs mer