Inte så smart

Nyligen var det någon som hackade sig in på Linkedin och stal ett stort antal av användarnas lösenord. Ganska snart kunde man ute på nätet hitta listor över de stulna lösenorden med uppmaningar att den som fann sitt lösenord på listan snarast skulle byta ut det. Läs mer