Klass och kulturvanor undersökta

Digitaliseringen bidrar till att skapa nya uttryck för kultur och påverkar samtidigt den gamla finkulturen. Men vissa delar av finkulturen är mindre benägna att möta dessa utmaningar än andra. Hur ser framtiden ut för finkulturen? Läs mer

Konserthuset – finkulturens sista bastion?

Den typiske besökaren på konserthuset är närmast senior. Kommer den klassiska musiken långsamt att tyna bort, eller kan musiken nå fram till yngre lyssnare? Läs mer