Mellan resignation och framtidsutsikter

Vinjettbild: Ingmars Jernberg

Alba.nu har fått möjligheter att följa ett forskningsprojekt inifrån. Det handlar om vad som under 2020 har blivit en av det politiska partilivets stora trätor: invandringen, ökad brottslighet som genereras av de alltmer segregerade förorterna i våra storstäder och integrationens misslyckanden. Läs mer